Kāpēc žurnālisti apspriež Saeimas deputātu grupas brauciena uz Ķīnu detaļas?

Pēc 21. janvārī LTV demonstrētā raidījuma "De facto" sižeta "Ķīna pirmajā vietā?" ombuds saņēma divus iesniegumus, kuros lūgts izvērtēt, vai tajā izskanējusī informācija ir precīza, vai tā nav aizskaroša un maldinoša?
Skatīt vairāk

Vēlēšanas, tautas balss un reitingi

Mediju organizācijām un žurnālistiem ir būtiska loma vēlēšanu procesā, nodrošinot dziļākas zināšanas par kandidātiem, partijām un to programmām.
Skatīt vairāk

Intervija. «Bīstama», izdevīga, aizraujoša vai arī profesionāli ētiska?

Intervija ir iecienīts, bet sarežģīts žurnālistikas žanrs. Katram no intervijas dalībniekiem ir savi mērķi un idejas, ko teikt un ko nepateikt, tādējādi dažkārt pastāv bažas par objektivitāti.
Skatīt vairāk

Kāpēc fakti ir «svēti», bet komentāri – brīvi?

Publisks viedoklis ir kā abpusgriezīgs zobens, tas skaidro faktus, uzsver vērtības un ietekmē. Tas var "atvērt acis" un vienlaikus būt nepieņemams, uzskatīts par neatbilstošu un bīstamu. Viedoklim ir spēks!
Skatīt vairāk

Publicēts Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda ziņojums par 2023. gadu

Ombuda ziņojumā apkopota informācija par gada laikā paveikto - izskatītajiem iesniegumiem, sagatavotajiem atzinumiem, sabiedrības medijpratības veicināšanu, publiskajām aktivitātēm.
Skatīt vairāk

Noziegumu atspoguļojums medijos: kriminālziņu ētika

Kriminālziņās vienmēr ir konflikts, drāma, kas liek identificēties ar iesaistītajām pusēm un cilvēkiem. Liela nozīme ir nozieguma un vainas morālajam vērtējumam, nostājoties kādā no pusēm.
Skatīt vairāk

Kultūras žurnālistikas ētika: žurnālista vai mākslinieka loma?

Par kultūras žurnālistiku ir jārunā tādēļ, ka komunikācijas zinātnes kontekstā mediji, vērojot, vērtējot un ietekmējot sabiedrības kultūras visus līmeņus, pieder kultūras laukam.
Skatīt vairāk

Atziņas un ieteikumi par privātuma ievērošanu žurnālistikas procesā

Žurnālista uzdevums ir vēstīt par personām, tomēr, kā to darīt, nepieļaujot neatbilstošu privātu datu izmantošanu, ir sarežģīts jautājums, jo katrai no personām ir sava attieksme un gaidas attiecībā uz privātumu.
Skatīt vairāk

Cik daudz ir par daudz? Žurnālistikas ētika un privātums

Vispārējā dalīšanās ar datiem un to pašprezentācija tīmeklī plaši pavērusi personiskās informācijas vārtus. To sauc arī par privātuma cinisma laikmetu.
Skatīt vairāk

Par uzlīmi «Я русский», RUS.LSM.lv rakstu un kontekstu

Novembrī ombuda redzeslokā nonāca RUS.LSM.lv raksts Наклейка "Я русский" — сама по себе еще не оправдание войны. Все зависит от контекста. Par to publicēts atzinums, konstatējot profesionālās ētikas pārkāpumu. Šeit plašāks skaidrojums par to.
Skatīt vairāk

Kā profesionālā ētika (ne)sagatavo nāvei medijos?

Cik ļoti aktuālo karu un terorisma šausmas izmainījušas mediju saturu, ietekmējot profesionālās ētikas pamatprincipus. Šoreiz par to, kā mediji liek mums visiem skatīties uz nāvi un traumējošu saturu.
Skatīt vairāk

Naidīgiem vārdiem ir nozīme. Mediju ētika un naida runa

Naidīga publiskās komunikācija vide, no vienas puses, raksturo vārda brīvības iespējas, no otras – parāda, ka demokrātiska brīvība var tik izmantota arī demokrātiskas diskusijas degradēšanai, oponentu vai veselu sociālu grupu verbālai pazemošanai.
Skatīt vairāk

Cilvēku bēdas medijos: riski un ētika

Sociālie jautājumi pieder pie sarežģītajiem tematiem, jo tieši skar cilvēku likteņus. Žurnālista spēkos ir tos uzlabot vai negatīvi ietekmēt, jo žurnālists strādā ar upuri, vainīgo vai varmāku, atbildīgajām institūcijām.
Skatīt vairāk

Komunikācijas ētika sociālajos medijos: ieteikumi žurnālistiem

Tāpat kā miljoniem citu cilvēku, žurnālisti izmanto tīklošanās vietnes darbam un privātai komunikācijai. Tomēr jautājums par žurnālistu lomu kontekstā ar sociālo mediju platformu lietojumu nav tik vienkāršs.
Skatīt vairāk

Profesionālās ētikas ieteikumi medijiem dažādu tematu, datu un skaitļu atspoguļošanai

Žurnālistikas eksperti iesaka vairākus praktiskus paņēmienus, kas ir īsi, uz pierādījumiem balstīti norādījumi par informācijas izvēli, valodas lietojumu, dažiem īpašiem apsvērumiem, ziņojot par specifiskiem jautājumiem.
Skatīt vairāk

Veikts sabiedrisko mediju profesionālās ētikas uztveres pētījums

Lai pētītu sabiedrisko mediju primāro mērķa auditoriju profesionālās ētikas uztveri un skaidrotu Latvijas iedzīvotāju vērtējumu par mediju profesionālo ētiku, tās izpratni, 2023. gada vasarā ir veikts kvalitatīvs auditorijas uztveres pētījums.
Skatīt vairāk

Pirmo reizi pasniegtas sabiedrisko mediju profesionālās ētikas balvas

Lai izceltu izcilu un augstiem profesionālās ētikas standartiem atbilstošu sabiedrisko mediju žurnālistikas sniegumu, pirmo reizi pasniegtas sabiedrisko mediju ombuda Latvijas sabiedrisko mediju profesionālās ētikas balvas.
Skatīt vairāk

Auditorijas informēšana par žurnālistu kļūdām: Latvijas un citu Eiropas valstu prakse

Informācijas apjoma un tās dinamiskās aprites laikā kļūdas ir bieža parādība žurnālistikā. Skaitļu, faktu, ģeogrāfijas kļūdas, neprecizitātes personvārdā u.c. ir kļūdas, ar kurām žurnālisti sastopas regulāri.
Skatīt vairāk

Notiks 2. konference sabiedrisko mediju jomā 'Latvijas sabiedriskie mediji un sabiedrība 2023: ieklausīties, ieraudzīt, izprast'

Šogad konferencē pievērsīsimies gan jautājumam par sabiedrisko mediju lomu demokrātiskā valstī, gan izvērtēsim līdz šim paveikto un iezīmēsim turpmākos soļus.
Skatīt vairāk

Viedokļu daudzveidība – tik vērtīga, ka pastāvīgi apstrīdēta!

2022. gadā vairāk nekā puse no visiem sabiedrisko mediju ombudam adresētajiem iesniegumiem bija tieši vai netieši saistīti ar žurnālistu izvēlētajiem avotiem, to daudzveidību, avotu pārstāvēto sabiedrības grupu vai to aizstāvētajiem viedokļiem.
Skatīt vairāk

Mediji, žurnālisti un imigranti. Kā par šo medijos stāstīt profesionāli ētiski?

Aktuālie notikumi Latvijas–Baltkrievijas pierobežā katru dienu ir iemesls veidot jaunas ziņas, kuru centrā ir migranti, robežas šķērsošana, žogs, tā pārvarēšana, migrantu atturēšana vai ielaišana Latvijā.
Skatīt vairāk

Kad laika ziņas kļūst par zinātnes un politikas žurnālistiku

Ekstrēmi laika apstākļi ienākuši pamata ziņu lentēs. Tās vairs nav laika vai dabas katastrofu ziņas. Tās ir klimata pārmaiņu, zinātnes, sabiedrības veselības, sociālo problēmu, ekonomisko krīžu un politiskā procesa ziņas.
Skatīt vairāk

Mākslīgais intelekts un žurnālistikas ētika. Vai savienojami?

Daudzi mediji veido un testē jaunas MI izmantošanas iespējas, uzdodot jautājumus ne vien par programmētāju, bet arī par žurnālistikas ētiku. Kas par to jāzina auditorijai?
Skatīt vairāk

Ko domā žurnālisti, kad runā par pašcenzūru?

Vārds pašcenzūra bez pamudinājuma vai jautājumiem ir ienācis žurnālistu un redaktoru sarunās par savu darba ikdienu. Ko žurnālisti domā, kad saka, ka ir spiesti sevi cenzēt, ierobežojot auditorijai būtisku saturu?
Skatīt vairāk

Mediju un vārda brīvība–svarīga, vai labāk tomēr… apklusināt, aizliegt, sodīt!?

Ak, tāda tā jūsu "redakcionālā neatkarība un mediju brīvība"! Kāpēc par šo teikumu, viedokli vai vārdu nav konstatēts pārkāpums? Kāpēc Jūs to neaizliedzat? Sāciet diskusiju par žurnālistu kriminālu sodīšanu!
Skatīt vairāk

Sabiedrisko mediju ombuds novērtējis sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2022. gadā

Publicēts Latvijas sabiedrisko mediju ombuda izvērtējuma ziņojums par Latvijas sabiedrisko mediju – Latvijas Radio (LR) un Latvijas Televīzijas (LTV) – sabiedriskā pasūtījuma 2022. gada plāna uzdevumu izpildi.
Skatīt vairāk

Sievietes loma svarīgās TV un radio diskusijās. Kas mainījies gada laikā?

Tieši pirms gada, pēc atklātas vēstules saņemšanas, analizējām, vai sievietēm ir līdzvērtīgas iespējas piedalīties būtisku jautājumu apspriešanā Latvijas sabiedrisko mediju diskusiju formātos.
Skatīt vairāk

Publicēts Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda ziņojums par 2022./2023. gadu

Ziņojumā apkopota informācija par gada laikā paveikto - izskatītajiem iesniegumiem, sagatavotajiem atzinumiem, sabiedrības medijpratības veicināšanu, publiskajām aktivitātēm.
Skatīt vairāk

Publicējot viltus ziņu, LSM.lv redakcijā nav kritiski izvērtēts informācijas avots

Šā gada 8. decembrī daudziem Latvijas medijiem tika nosūtīta e-pasta vēstule, kuras saturā bija iekļauta informācija par personas nāvi.
Skatīt vairāk

Veikta sabiedrisko mediju prioritāro mērķauditoriju izpēte

Lai noskaidrotu dažādu sabiedrisko mediju mērķauditoriju viedokli par žurnālistikas un mediju, 2022. gada augustā un septembrī tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” veica sabiedrisko mediju mērķa auditoriju fokusa grupu pētījumu.
Skatīt vairāk

Pētām pret medijiem un žurnālistiem vērstos izteikumus Twitter platformā

Pēdējās nedēļās LSM.lv esam publicējuši vairākus rakstus par to, kā izpaužas pret profesionāliem žurnālistiem un viņu pārstāvētajām mediju organizācijām vērsti uzbrukumi.
Skatīt vairāk

Stratēģiskā tiesvedība pret publisku līdzdalību (SLAPP) - viens no žurnālistu vajāšanas un apklusināšanas veidiem

Arī citās valstīs ietekmīgi cilvēki izmanto tiesībsargājošās struktūras, lai vērstos pret žurnālistiem vai citiem sabiedriski aktīviem cilvēkiem.
Skatīt vairāk

Katrs trešais Latvijas žurnālists naidīgi apsaukāts, reģionu žurnālistiem uzbrūk retāk

Par uzbrukumiem žurnālistiem un tiesas prāvām pret žurnālistiem ar mērķi ierobežot viņu darbu parasti uzzinām pēc skaļiem gadījumiem un atsevišķām publikācijām.
Skatīt vairāk

Uzbrukumi žurnālistiem kā ikdienas rutīna. Ko tas nozīmē?

Uzmākšanās, vajāšana, izsekošana, draudi, iebiedēšana, datu nopludināšana, slepkavības. Tikai tāpēc, ka dari savu darbu. Dažādi vārdi un dažādi piemēri raksturo uzbrukumus žurnālistiem, kas notiek gan tiešsaistē, gan realitātē.
Skatīt vairāk

Sporta žurnālistika: vide, kurā sacenšas “vīri” un “meitenes”

Sieviešu sterotipizācijai maskulīno vērtību piepildītajā sporta pasaulē ir sena vēsture. Daudzos pētījumos diskutēta mediju un sporta žurnālistikas ietekme uz sieviešu sporta attīstību.
Skatīt vairāk

Notiks pirmā Latvijas sabiedrisko mediju ombuda konference “Ieklausīties, ieraudzīt, izprast: sabiedriskie mediji un sabiedrība”

Tā kā viens no sabiedrisko mediju ombuda mērķiem ir veicināt dialogu starp sabiedriskajiem medijiem un sabiedrību, konferences mērķis ir aktualizēt šī dialoga veidošanai būtiskus jautājumus.
Skatīt vairāk

Vēlēšanas. Politiķi. Sabiedriskie mediji

Laikā, kad dažādu politisko partiju pārstāvji tiecas pēc mediju uzmanības un iekļūšana ziņu raidījumos var palielināt partijas vai to pārstāvju atpazīstamību, šie ir svarīgi jautājumi par kuriem diskutēt.
Skatīt vairāk

3 jautājumi par sabiedrisko mediju redakcionālajām vadlīnijām

Jaunās Latvijas sabiedrisko mediju redakcionālās vadlīnijas nav radušās tukšā vietā. Iepriekš izmantotie Rīcības un ētikas kodeksi ir pārveidoti, definējot pašlaik aktuālās sabiedrisko mediju vērtības un principus.
Skatīt vairāk

Sabiedrisko mediju ombuds pirmo reizi sniedz vērtējumu par sabiedriskā pasūtījuma izpildi

16. jūnijā, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome apstiprināja sabiedrisko mediju – LR un LTV – sabiedriskā pasūtījuma 2021. gada plānu uzdevumu izpildi. Šī bija pirmā reize, kad šajā procesā iesaistījās arī sabiedrisko mediju ombuds.
Skatīt vairāk

Dzimumu līdztiesība mediju diskusijās

Gandrīz 60 gadus dzimumu līdztiesība medijos akadēmiskajā vidē ir vērtēta pēc trīs aspektiem - mediju producēšanā iesaistīto proporcija un statuss, dzimumu atspoguļojums mediju saturā un mediju lietojuma atšķirības dzimumu kontekstā.
Skatīt vairāk

Kas, kāpēc, kā: mediju un žurnālistu pašregulācija

Ņemot vērā mediju darbības un ietekmes daudzveidību, normatīvais regulējums ne vienmēr spēj aptvert dažādos mediju darbības aspektus un situācijas, kas var rasties mediju satura radīšanas, izplatīšanas un iedarbības rezultātā.
Skatīt vairāk

Valsts valodas centrs lemj par vārda ‘ombuds’ latvisko lietojumu

Kopš 1. marta Latvijā sāka darboties sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda jeb tiesībsarga institūcija. Par tās vadītāju – pirmo Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombudu – tika iecelta Anda Rožukalne.
Skatīt vairāk

Sabiedriskie mediji kopā ar tiesībsardzi izstrādājuši kara un konfliktu žurnālistikas vadlīnijas

Laikā, kad pieaug sabiedrisko mediju žurnālistu loma sabiedrības informēšanā un notikumu skaidrošanā, vadlīniju mērķis ir piedāvāt risinājumu kara un konfliktu žurnālistikas profesionālās ētikas dilemmām.
Skatīt vairāk

Baltijas mediju ombudi diskutē par kara atspoguļojumu

Ģeogrāfiskais tuvums un vēsturiskā pieredze maina to, kā reaģējam uz Krievijas iebrukumu Ukrainā un skatījumu uz to, cik neitrāli mediji ziņo par Ukrainā notiekošo kara darbību.
Skatīt vairāk

SEPLP apstiprina sabiedrisko mediju ombudam adresēto iesniegumu izskatīšanas kārtību

Uzsākot jaunās sabiedrisko elektronisko mediju pašregulācijas institūcijas – sabiedrisko mediju ombuda - darbību, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) izveidojusi un apstiprinājusi ombudam iesniegto iesniegumu izskatīšanas kārtību.
Skatīt vairāk