Sievietes loma svarīgās TV un radio diskusijās. Kas mainījies gada laikā?

Tieši pirms gada, pēc atklātas vēstules saņemšanas, analizējām, vai sievietēm ir līdzvērtīgas iespējas piedalīties būtisku jautājumu apspriešanā Latvijas sabiedrisko mediju diskusiju formātos.
Skatīt vairāk

Publicēts Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda ziņojums par 2022./2023. gadu

Ziņojumā apkopota informācija par gada laikā paveikto - izskatītajiem iesniegumiem, sagatavotajiem atzinumiem, sabiedrības medijpratības veicināšanu, publiskajām aktivitātēm.
Skatīt vairāk

Publicējot viltus ziņu, LSM.lv redakcijā nav kritiski izvērtēts informācijas avots

Šā gada 8. decembrī daudziem Latvijas medijiem tika nosūtīta e-pasta vēstule, kuras saturā bija iekļauta informācija par personas nāvi.
Skatīt vairāk

Veikta sabiedrisko mediju prioritāro mērķauditoriju izpēte

Lai noskaidrotu dažādu sabiedrisko mediju mērķauditoriju viedokli par žurnālistikas un mediju, 2022. gada augustā un septembrī tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” veica sabiedrisko mediju mērķa auditoriju fokusa grupu pētījumu.
Skatīt vairāk

Pētām pret medijiem un žurnālistiem vērstos izteikumus Twitter platformā

Pēdējās nedēļās LSM.lv esam publicējuši vairākus rakstus par to, kā izpaužas pret profesionāliem žurnālistiem un viņu pārstāvētajām mediju organizācijām vērsti uzbrukumi.
Skatīt vairāk

Stratēģiskā tiesvedība pret publisku līdzdalību (SLAPP) - viens no žurnālistu vajāšanas un apklusināšanas veidiem

Arī citās valstīs ietekmīgi cilvēki izmanto tiesībsargājošās struktūras, lai vērstos pret žurnālistiem vai citiem sabiedriski aktīviem cilvēkiem.
Skatīt vairāk

Katrs trešais Latvijas žurnālists naidīgi apsaukāts, reģionu žurnālistiem uzbrūk retāk

Par uzbrukumiem žurnālistiem un tiesas prāvām pret žurnālistiem ar mērķi ierobežot viņu darbu parasti uzzinām pēc skaļiem gadījumiem un atsevišķām publikācijām.
Skatīt vairāk

Uzbrukumi žurnālistiem kā ikdienas rutīna. Ko tas nozīmē?

Uzmākšanās, vajāšana, izsekošana, draudi, iebiedēšana, datu nopludināšana, slepkavības. Tikai tāpēc, ka dari savu darbu. Dažādi vārdi un dažādi piemēri raksturo uzbrukumus žurnālistiem, kas notiek gan tiešsaistē, gan realitātē.
Skatīt vairāk

Sporta žurnālistika: vide, kurā sacenšas “vīri” un “meitenes”

Sieviešu sterotipizācijai maskulīno vērtību piepildītajā sporta pasaulē ir sena vēsture. Daudzos pētījumos diskutēta mediju un sporta žurnālistikas ietekme uz sieviešu sporta attīstību.
Skatīt vairāk

Notiks pirmā Latvijas sabiedrisko mediju ombuda konference “Ieklausīties, ieraudzīt, izprast: sabiedriskie mediji un sabiedrība”

Tā kā viens no sabiedrisko mediju ombuda mērķiem ir veicināt dialogu starp sabiedriskajiem medijiem un sabiedrību, konferences mērķis ir aktualizēt šī dialoga veidošanai būtiskus jautājumus.
Skatīt vairāk

Vēlēšanas. Politiķi. Sabiedriskie mediji

Laikā, kad dažādu politisko partiju pārstāvji tiecas pēc mediju uzmanības un iekļūšana ziņu raidījumos var palielināt partijas vai to pārstāvju atpazīstamību, šie ir svarīgi jautājumi par kuriem diskutēt.
Skatīt vairāk

3 jautājumi par sabiedrisko mediju redakcionālajām vadlīnijām

Jaunās Latvijas sabiedrisko mediju redakcionālās vadlīnijas nav radušās tukšā vietā. Iepriekš izmantotie Rīcības un ētikas kodeksi ir pārveidoti, definējot pašlaik aktuālās sabiedrisko mediju vērtības un principus.
Skatīt vairāk

Sabiedrisko mediju ombuds pirmo reizi sniedz vērtējumu par sabiedriskā pasūtījuma izpildi

16. jūnijā, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome apstiprināja sabiedrisko mediju – LR un LTV – sabiedriskā pasūtījuma 2021. gada plānu uzdevumu izpildi. Šī bija pirmā reize, kad šajā procesā iesaistījās arī sabiedrisko mediju ombuds.
Skatīt vairāk

Dzimumu līdztiesība mediju diskusijās

Gandrīz 60 gadus dzimumu līdztiesība medijos akadēmiskajā vidē ir vērtēta pēc trīs aspektiem - mediju producēšanā iesaistīto proporcija un statuss, dzimumu atspoguļojums mediju saturā un mediju lietojuma atšķirības dzimumu kontekstā.
Skatīt vairāk

Kas, kāpēc, kā: mediju un žurnālistu pašregulācija

Ņemot vērā mediju darbības un ietekmes daudzveidību, normatīvais regulējums ne vienmēr spēj aptvert dažādos mediju darbības aspektus un situācijas, kas var rasties mediju satura radīšanas, izplatīšanas un iedarbības rezultātā.
Skatīt vairāk

Valsts valodas centrs lemj par vārda ‘ombuds’ latvisko lietojumu

Kopš 1. marta Latvijā sāka darboties sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda jeb tiesībsarga institūcija. Par tās vadītāju – pirmo Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombudu – tika iecelta Anda Rožukalne.
Skatīt vairāk

Sabiedriskie mediji kopā ar tiesībsardzi izstrādājuši kara un konfliktu žurnālistikas vadlīnijas

Laikā, kad pieaug sabiedrisko mediju žurnālistu loma sabiedrības informēšanā un notikumu skaidrošanā, vadlīniju mērķis ir piedāvāt risinājumu kara un konfliktu žurnālistikas profesionālās ētikas dilemmām.
Skatīt vairāk

Baltijas mediju ombudi diskutē par kara atspoguļojumu

Ģeogrāfiskais tuvums un vēsturiskā pieredze maina to, kā reaģējam uz Krievijas iebrukumu Ukrainā un skatījumu uz to, cik neitrāli mediji ziņo par Ukrainā notiekošo kara darbību.
Skatīt vairāk

SEPLP apstiprina sabiedrisko mediju ombudam adresēto iesniegumu izskatīšanas kārtību

Uzsākot jaunās sabiedrisko elektronisko mediju pašregulācijas institūcijas – sabiedrisko mediju ombuda - darbību, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) izveidojusi un apstiprinājusi ombudam iesniegto iesniegumu izskatīšanas kārtību.
Skatīt vairāk