Kārtība, kādā tiek izskatīti sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombudam iesniegtie iesniegumi
Lēmums NR. 10/1-1 (2023)