Kārtība, kādā tiek izskatīti sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombudam iesniegtie iesniegumi
Lēmums NR. 10/1-1 (2023)

Iesniegumā ombudam ir vēlams norādīt, kas no sabiedrisko mediju Redakcionālajās vadlīnjās vai sabiedrisko mediju Rīcības un ētikas kodeksos minētā ir pārkāpts. Zemāk pievienotas saites uz aktuālajām vadlīniju un ētikas kodeksu redakcijām: