Aicinām uz šī gada nozīmīgāko konferenci sabiedrisko mediju jomā “Latvijas sabiedriskie mediji un sabiedrība 2023: ieklausīties, ieraudzīt, izprast”! 

Sabiedrisdko mediju jomas konferences afiša

Laiks: šī gada 22. septembrī plkst. 10.00 - 15.30

Tiešraide: SEPLP Facebook kontā un Ombuda Facebook kontā, portālā LSM.LV, LTV.LV Facebook kontā, Latvijas Radio Facebook kontā

Izvērtēsim paveikto, iezīmēsim turpmākos soļus un sumināsim labākos

“Pašreizējos kara un dezinformācijas apstākļos spēcīga un profesionāla mediju telpa ir īpaši nozīmīga valsts un demokrātijas aizsardzībai. Starptautiskā pieredze rāda, ka sabiedriskie mediji ir viens no galvenajiem vilcējspēkiem mediju kvalitātes latiņas paaugstināšanai. Mēs nevaram atļauties vājus sabiedriskos medijus. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai jautājums par sabiedrisko mediju stiprināšanu būtu starp politiskajām prioritātēm.

Šogad konferencē pievērsīsimies gan jautājumam par sabiedrisko mediju lomu demokrātiskā valstī, gan izvērtēsim līdz šim paveikto un iezīmēsim turpmākos soļus. Lai sitprinātu demokrātiju, mēs uzstādām visaugstākos satura kvalitātes un auditorijas sasniedzamības kritērijus. Kopā ar politikas veidotājiem diskutēsim arī par politisko gatavību šos standartus sasniegt,” saka Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis.

Konferencē Eiropas Raidorganizāciju apvienības ģenerāldirektora vietnieks Žans Filips de Tenders (Jean Philip De Tender) pievērsīsies jautājumam par sabiedrisko mediju lomu demokrātiskā valstī. Pirmo reizi ir veikts Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma trīsgades izvērtējums, ar ko plašāk iepazīstināsim konferencē. Tāpat prezentēsim sabiedrisko mediju ombuda pētījumu par to, kā Latvijas sabiedrība uztver sabiedrisko mediju ētikas jautājumus. Savukārt kopā ar politikas veidotājiem diskutēsim par valsts politiku kvalitatīvas mediju telpas attīstībai un, it īpaši, valsts finansējumu sabiedrisko mediju stiprināšanai.

Pirmo reizi Latvijā - sabiedrisko mediju profesionālās ētikas balva

Šī gada konferencē iedibinām arī jaunu tradīciju - turpmāk ik gadu pasniegsim sabiedrisko mediju ombuda Latvijas sabiedrisko mediju profesionālās ētikas balvu. Tās mērķis ir izcelt izcilu un augstiem profesionālās ētikas standartiem atbilstošu sabiedrisko mediju žurnālistikas sniegumu.

Šāda balva šogad tiks pasniegta pirmo reizi Latvijas vēsturē. Tā tiks piešķirta par īpaši sarežģītu tēmu, problēmu un notikumu atspoguļojumu Latvijas sabiedriskajos medijos, kad darba procesā prasmīgi risinātas profesionālās ētikas dilemmas. Balva simbolizē  žurnālistu profesionālās ētikas izcilību.

“Profesionālā ētika nereti tiek piesaukta, konstatējot nepilnības, pārkāpumus. Tomēr daudz biežāk tā nozīmē smagu un neredzamu darbu, kas paveikts, lai atrisinātu sarežģītas ētikas dilemmas un mēs uzzinātu pārsteidzošus un pretrunīgus stāstus. Tāpēc vajadzīga sabiedrisko mediju profesionālās ētikas izcilības balva! Ceru, ka tā palīdzēs par profesionālo ētiku runāt konkrēti, ne tikai kā par ideālu, bet kā par auditorijai un profesionāļiem nozīmīgu saturu,” saka sabiedrisko mediju ombuds, RSU profesore Anda Rožukalne.

Dienaskārtībā:

  • Demokrātijas stiprināšana: sabiedrisko mediju spēks. - Žans Filips de Tenders (Jean Philip De Tender), Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) ģenerāldirektora vietnieks 
  • Visaptverošs sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtējums 2020 - 2022. – Dr.sc.soc. Andris Saulītis, Dr.sc.comm. Jānis Juzefovičs
  • Diskusija: valsts politika sabiedrisko mediju attīstības jautājumos – vai jaunā koalīcija nesīs izšķirošas pārmaiņas to stiprināšanai?
  • Pētījuma prezentācija par to, kā Latvijas sabiedrība uztver sabiedrisko mediju profesionālo ētiku, un diskusija par tā rezultātiem
  • Sabiedrisko mediju ombuda Latvijas sabiedrisko mediju profesionālās ētikas balvas pasniegšanas pasākums

KONFERENCES PROGRAMMA

Konferenci organizē: Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome un sabiedrisko mediju ombuds sadarbībā ar Latvijas Televīziju, Latvijas Radio un portālu LSM.LV.

Aicinām rezervēt laiku!