Uzsākot jaunās sabiedrisko elektronisko mediju pašregulācijas institūcijas – sabiedrisko mediju ombuda - darbību, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) izveidojusi un apstiprinājusi ombudam iesniegto iesniegumu izskatīšanas kārtību.

Jebkura persona var vērsties ar iesniegumu pie sabiedrisko mediju ombuda, lūdzot izvērtēt sabiedrisko mediju programmas atbilstību Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumam (SEPLL). Iesniegumu izvērtēšanā tiks izmantoti Latvijas sabiedrisko mediju Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas Rīcības un ētikas kodeksi, redakcionālās darbības vadlīnijas, konsultācijas ar sabiedrisko mediju pārstāvjiem un dažādu jomu speciālistiem.

“Mans mērķis ir pastāvīgi rosināt diskusiju ar dažādām auditorijas grupām par Latvijas sabiedrisko mediju saturu un profesionālās ētikas jautājumiem. Veidojot man adresēto iesniegumu iesniegšanas kārtību, centos to padarīt ērtu un saprotamu, tā parādot – es vēlos saņemt jūsu iesniegumus un tos izskatīt,” saka Anda Rožukalne, Latvijas sabiedrisko mediju ombuds jeb mediju tiesībsardze.

Iesniegumus ombudam var iesniegt dažādos veidos un formās. Lai padarītu ērtāku iesniegumu iesniegšanu,  SEPLP mājas lapā izveidotajā Ombuda sadaļā ir izveidota iesnieguma forma, iesniedzējiem pieejama arī e-pasta adrese: ombuds@seplp.lv. SEPLP mājas lapā pieejams arī skaidrojums, kā iesniegt iesniegumu ombudam un iesniegšanas kārtība: https://www.seplp.lv/lv/par-mums/iesniegums-ombudam. Iesniegumus ombudam var nosūtīt arī pa pastu un citos Iesniegumu likumā minētajos veidos.

Latvijas Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda darbības pamatus nosaka 2021.gadā LR Saeimas pieņemtais SEPL likums. 2021.gadā beigās SEPLP organizēja sabiedrisko mediju ombuda amata konkursu, 17.decembrī par pirmo sabiedrisko mediju ombudu tika apstiprināta RSU profesore, Komunikācijas fakultātes dekāne Anda Rožukalne, kas sabiedrisko mediju ombuda pienākumus sāka pildīt 2022.gada 1.martā.