Kopš 1. marta Latvijā sāka darboties sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda jeb tiesībsarga institūcija. Par tās vadītāju – pirmo Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombudu – tika iecelta Anda Rožukalne.

Tas aktualizēja jautājumu par vārda “tiesībsargs” lietojumu latviešu valodā. Proti, ombuds jeb tiesībsargs līdz šim bija vārds, kuram tika lietota tikai vīriešu dzimtes forma. Tāpēc Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 9. marta sēdē (protokola Nr. 3 7.1. §) izskatīja jautājumu par vārda "tiesībsargs" sieviešu dzimtes formas veidošanu latviešu valodā un vienprātīgi atbalstīja formas "tiesībsardze" lietošanu arī jaunu amatu nosaukumos, piemēram, "mediju tiesībsardze".

Aktualizētā informācija ir iekļauta arī attiecīgajā "Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas" šķirklī, skat. https://mlvv.tezaurs.lv/tiesībsargs

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds ir jauns sabiedriski nozīmīgs amats, kura ieviešanu paredz jaunais Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums, kas ombuda izvēli atklātā konkursā un ievēlēšanu amatā uz pieciem gadiem uztic Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei.