Atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumam ombuds ne retāk kā reizi gadā publicē Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tīmekļvietnē un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu tīmekļvietnēs ziņojumu par savu darbu.

Šajā ziņojumā apkopota informācija par gada laikā paveikto - izskatītajiem iesniegumiem, sagatavotajiem atzinumiem, sabiedrības medijpratības veicināšanu, publiskajām aktivitātēm.