Noderīgas saites

LR Rīcības un ētikas kodekss: https://latvijasradio.lsm.lv/lv/par-mums/ricibas-kodekss/

LTV Rīcības kodekss: https://ltv.lsm.lv/lv/ilgtspejiga-attistiba

Latvijas Mediju Ētikas padome: https://www.lmepadome.lv/

 

Sabiedrisko mediju kara un konfliktu žurnālistikas vadlīnijas 2022

 

Starptautisko mediju ētikas organizāciju saites

Eiropas mediju padomes: https://www.presscouncils.eu/

Ziņu ombudu organizācija: https://www.newsombudsmen.org/

Lietuvas žurnālistikas ētikas inspektors: https://www.zmogausteisiugidas.lt/en/themes/human-rights-institutions/ombudspersons/inspector-of-journalist-ethics

Igaunijas sabiedriskā medija ombuda kontaktinfomācija: https://news.err.ee/584393/about-err-news-staff-and-contacts

 

Kā Europas mediji un žurnālisti atspoguļo karu Ukrainā: https://en.ejo.ch/specialist-journalism/snapshot-analysis-evolving-journalistic-approaches-in-europe-that-are-helping-to-tell-the-story-of-the-war-in-ukraine