Noderīgas saites

LR Rīcības un ētikas kodekss: https://latvijasradio.lsm.lv/lv/par-mums/ricibas-kodekss/

LTV Rīcības kodekss: https://ltv.lsm.lv/lv/satura-veidosana

Latvijas Mediju Ētikas padome: https://www.lmepadome.lv/

 

  • Sabiedrisko mediju kara un konfliktu žurnālistikas vadlīnijas 2022

 

  • Starptautisko mediju ētikas organizācijas

Eiropas mediju padome: https://www.presscouncils.eu/

Ziņu ombudu organizācija: https://www.newsombudsmen.org/

Lietuvas žurnālistikas ētikas inspektors: https://www.zmogausteisiugidas.lt/en/themes/human-rights-institutions/ombudspersons/inspector-of-journalist-ethics

Igaunijas sabiedriskā medija ombuds: https://news.err.ee/584393/about-err-news-staff-and-contacts