Viens no Latvijas sabiedrisko mediju ombuda uzdevumiem ir veicināt dialogu starp sabiedriskajiem medijiem un sabiedrību. Lai aktualizētu šī dialoga veidošanai būtiskus jautājumus, 2022. gada 23. septembrī notika pirmā Latvijas sabiedrisko mediju ombuda konference “Ieklausīties, ieraudzīt, izprast: sabiedriskie mediji un sabiedrība”.

Tā kā sabiedrisko mediju ombuds Latvijā ir jauna institūcija, konferences pirmajā daļā kaimiņvalstu kolēģi – Igaunijas sabiedriskā medija ERR ombuds Tarmu Tammerks (Tarmu Tammerk), kuram ir 15 gadu pieredze strādājot šajā amatā, un Daina Elena Andrikiene (Daina Elena Andrikienė), Lietuvas sabiedriskā medija LRT ētikas kontroliere, kura šajā amatā ir nedaudz vairāk kā gadu, iepazīstināja ar to, kādi ir viņu pienākumi, ko tie var vai nevar ietekmēt, ar ko ikdienā pamatā nākas nodarboties un kāds ir praktiskais pienesums sabiedrībai un medijiem no ombuda institūcijas darbības.

Konferences centrālā uzmanība bija veltīta 2022. gada vasarā veikta kvalitatīva auditorijas uztveres pētījuma rezultātu prezentēšanai. Pētījumu pēc Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pasūtījuma 2022. gada augustā-septembrī veica tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti”, organizējot 7 sabiedrisko mediju mērķa auditoriju fokusa grupas (pētījuma pārskata ziņojums pieejams zemāk). Šī pētījuma rezultāti tika vērtēti arī kontekstā ar citiem līdz šim veiktu pētījumu rezultātiem.

Konferences noslēdzošajā daļā savukārt tika aktualizēts jautājums par dažādiem uzbrukumiem, ar kuriem sastopas žurnālisti, lai ikdienā darītu savu darbu un nodrošinātu sabiedrību ar informāciju. Gatavojoties konferencei sabiedrisko mediju ombuds aktualizēja šo jautājumu ar vairākām tematiskām publikācijām sabiedrisko mediju portālā lsm.lv un ombuda mājaslapā, kā arī tika veikts sociālo mediju pētījums, kurā tika analizēts pret žurnālistiem un medijiem, tai skaitā, sabiedriskajiem medijiem vērstais anti-mediju sentiments. Lai demonstrētu dažādo uzbrukumu gradāciju, ar kuru ikdienā saskaras žurnālisti, tika izveidots arī video klips, kas arī turpmāk varēs tikt izmantots, lai pievērstu sabiedrības uzmanību šai problēmai. Konferencē šim jautājuma tika veltītas arī divas diskusijas – viena ar profesionāliem žurnālistiem un redaktoriem un viena ar lēmuma pieņēmējiem un mediju vadītājiem. Par šo tēmu konferencē uzstājās arī Somijas sabiedriskā medija YLE ombuda biroja pārstāvis sadarbībai ar auditoriju Timo Huovinens (Timo Huovinen).

Pasākumam tika nodrošināta arī interneta tiešraide.

Konferences materiāli:

Konferences tiešraides video ieraksts skatāms šeit.