Aptaujas mērķis ir veikt regulāru, daudzpusīgu un vienotu novērtējumu Latvijas sabiedrisko mediju (Latvijas Televīzijas, Latvijas Radio un portāla LSM.lv) sniegtajam sabiedriskajam labumam un iegūt atgriezenisko saiti sabiedriskā pasūtījuma pilnveidei. Aptauja īstenota saskaņā ar Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģiju, kas apstiprināta ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2022. gada 8. novembra lēmumu Nr. 62/1-1.