Sabiedriskā labuma vērtēšanas mērķis ir veikt regulāru, daudzpusīgu un vienotu novērtējumu Latvijas sabiedrisko mediju (Latvijas Televīzijas, Latvijas Radio un portāla LSM.lv) sniegtajam sabiedriskajam labumam un iegūt atgriezenisko saiti sabiedriskā pasūtījuma pilnveidei. SEPLP apstiprinātā Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģija paredz katru gadu veikt iedzīvotāju aptauju, bet reizi trijos gados – ekspertu visaptverošu pētījumu par sabiedrisko mediju sniegumu.

Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģija (Lēmums NR. 62/1-1)

Sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģijas, kas balstīta OKR (Objectives and Key Results) pieejā, mērķis ir radīt vienotu instrumentu, lai Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP), VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” regulāri izvērtētu sabiedrisko pasūtījumu, un, balstoties uz iegūtajiem datiem un rezultātiem, stratēģiski plānotu satura attīstību. Šādā metodoloģijā balstīts pētījums vienlaikus ļauj īstenot gan sabiedrības iesaisti sabiedriskā pasūtījuma veidošanā, gan nodrošina sabiedrisko mediju atskaitīšanos par paveikto. Pētījuma rezultāti ir publiski pieejama informācija.