Par Latvijas Radio 4 diskusiju raidījuma “Открытый разговор” vadītājas profesionālo darbību.