Lai arī Latvijas sabiedrisko mediju darbu 2022. gadā ietekmēja Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā un vadītāju komandas nomaiņa, to radītais saturs parāda, ka sabiedriskie mediji spēj piemēroties mainīgajiem apstākļiem, saglabāt augstu profesionālo kvalitāti, veidot inovatīvus projektus, uzrunāt jaunas auditorijas grupas un darboties dažādās platformās, secināts Latvijas sabiedrisko mediju ombuda sniegtajā izvērtējuma ziņojumā par Latvijas sabiedrisko mediju – Latvijas Radio (LR) un Latvijas Televīzijas (LTV) – sabiedriskā pasūtījuma 2022. gada plāna uzdevumu izpildi.

Ombuds ir secinājis, ka sabiedriskajos medijos aizvadītajā gadā sabiedriskā pasūtījuma uzdevumi ir izpildīti augstā profesionālās kvalitātes līmenī. “Meklējot jaunus satura tematiskos un pasniegšanas veidus, sabiedriskie mediji veido saturu dažādos stilos un formātos, kas pielāgoti daudzveidīgām sabiedrisko mediju funkcijām – nodrošināt būtisku informāciju, diskusijas un pārstāvniecības iespējas, atbalstīt dažādu sabiedrības grupu socializāciju, veidot viedokli, izglītot, nodrošināt sabiedrības klātbūtni nozīmīgos notikumos, veidot piederības izjūtu, iepazīt mākslas un piedalīties kultūras notikumos, piedāvāt kvalitatīvu izklaidi, iepazīt skaisto un neglīto, bez riska iepazīt pretrunīgus fenomenus, apstiprināt un pārdefinēt vērtības un citām,” teikts ziņojumā.

SM saturs ir tik daudzveidīgs, ka tas dod iespēju novērtēt gan ļoti augsta līmeņa žurnālistiku, gan mākslas notikumus, izklaidi, gan iepazīt meklējumus dažādos žanros un formātos. Ievērojami pieaudzis bērniem un jauniešiem adresēts saturs digitālajā vidē.

Sabiedrisko mediju saturā vislielākā uzmanība 2022. gadā ir pievērsta demokrātiju veicinošam saturam, sabiedrības izglītošanai par dažādiem jautājumiem un kultūrai – gan raidījumiem par kultūru un mākslu, gan kultūras un mākslas notikumu atspoguļošanai, to pieejamības veicināšanai. Svarīga nozīme auditorijas iesaistē ir sporta programmām, iespējai sekot līdzi sporta notikumiem un procesiem.

Plašāk par sabiedriskā pasūtījuma izpildi un secināto katrā no sabiedriskā labuma kategorijām, var lasīt ombuda sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma 2022. gada plāna izpildes izvērtējuma ziņojumā:

 

Konteksts:

Sabiedrisko mediju sabiedriskā pasūtījuma gada plāna izvērtējuma ziņojuma veidošana atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumam ir viens no ombuda pienākumiem. Šis pārskats ir nosūtīts arī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.