Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu un citiem normatīvajiem aktiem, un aptver visas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio” un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Televīzija” – darbības satura veidošanā, vadībā, izplatīšanā, pieejamības nodrošināšanā, arhivēšanā, kā arī tehnoloģiju nodrošināšanā un infrastruktūras uzturēšanā.

Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma izstrādi, uzskaiti un izpildes uzraudzības kārtību (Lēmums NR. 17/1-1) 2024

Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma izstrādi, uzskaiti un izpildes uzraudzības kārtību (Lēmums NR. 40/1-1) 2023