Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Ētikas kodekss (turpmāk – Ētikas kodekss) nosaka Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – Padome) amatpersonu un darbinieku (turpmāk – Padomes darbinieki) profesionālās ētikas un uzvedības principus.

Ētikas kodeksa mērķis ir veidot vienotu Padomes darbinieku izpratni par Padomes vērtībām un uz tām balstītiem ētikas pamatprincipiem, tādējādi veicinot Padomes darbinieku godprātīgu rīcību un labu pārvaldību, un vairojot sabiedrības uzticēšanos Padomei.

Padomes darbinieki rīkojas saskaņā ar vērtībām un tajās balstītajiem ētikas pamatprincipiem kā profesionalitāte un efektivitāte, godprātība, atbildība, darbs sabiedrības labā, valsts ilgtspēja un sabiedrības labklājība, atklāta un sabiedrībai pieejama valsts pārvalde, sadarbība valsts pārvaldē.