Visu programmu un apakšprogrammu budžeta resora 46. “Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi” 2022. gada izdevumu tāme

Pieejams šeit