Visu programmu un apakšprogrammu budžeta resora 46. “Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi” 2021. - 2024. gada izdevumu tāmes.

 • Gads: 2021. - 2024.
 • Budžeta tips: 2 Pamatbudžets
 • Ministrija:
  • 46. "Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi" (2022. - 2024.)
  • 47. "Radio un televīzija" (2021.)
 • Iestāde: 0697 Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
 • Programma, apakšprogramma:
  • 01.00.00 Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbības nodrošināšana
  • 02.00.00 Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas Radio
  • 03.00.00 Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas Televīzijā
  • 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Tāmes pieejamas šeit

Gada pārskatos tiek norādīta Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes finanšu pārskatu informācija un budžeta izpilde. Finanšu pārskati tiek publicēti Valsts kases tīmekļvietnē.