Jānis Siksnis portretfoto

Jānis Siksnis

Padomes priekšsēdētājs
Jānis Eglītis portretfoto

Jānis Eglītis

Padomes loceklis
Sanita Upleja Jēgermane portretfoto

Sanita Upleja-Jegermane

Padomes locekle