Lai noskaidrotu dažādu sabiedrisko mediju mērķauditoriju (lietotāju un nelietotāju) viedokli par žurnālistikas un mediju, tai skaitā, sabiedrisko mediju lomu viņu ikdienas dzīvē, kā arī veidotu labāku izpratni par citiem esošo un potenciālo sabiedrisko mediju auditoriju uzskatiem, mediju lietošanas izvēlēm un pārliecībām, 2022. gada augustā un septembrī tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” veica sabiedrisko mediju mērķa auditoriju fokusa grupu pētījumu. Kopumā pētījuma ietvaros tika organizētas septiņas tiešsaistes fokusa grupu diskusijas, kurās piedalījās kopumā 42 respondenti.

Pētījuma pārskata ziņojums lasāms šeit.