Kontakti

seplp [at] seplp.lv

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
40900037388
Bankas konts:
LV41TREL247069700300B
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Iestāde pieejama personām ar īpašām vajadzībām.