Attīstības plāna mērķis ir nodrošināt Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu attīstību, izveidojot vienotu sabiedrisko mediju uzņēmumu un ieviešot jaunu sabiedrisko mediju finansēšanas modeli, kas nodrošinās neatkarīgu, sabiedriskā pasūtījuma uzdevumu vajadzībām atbilstošu un vidējā termiņā prognozējamu finansējumu, lai sabiedriskie mediji īstenotu savu stratēģisko mērķi – stiprināt Latvijas demokrātisko iekārtu, vārda brīvību un Latvijas iedzīvotāju sajūtu, ka viņi ir piederīgi Latvijai, kopt latviešu valodu un nacionālo kultūru.

Projekta ID: 23-TA-2266