Latvijas sabiedrisko mediju ombuda sniegtajā izvērtējuma ziņojumā par Latvijas sabiedrisko mediju – Latvijas Radio (LR) un Latvijas Televīzijas (LTV) – sabiedriskā pasūtījuma 2023. gada plāna uzdevumu izpildi secināts, ka Latvijas sabiedriskie mediji 2023. gadā veidojuši daudzveidīgu profesionālu saturu. Gan sabiedriskā pasūtī­juma izpildes izvērtējums, gan auditorijas dati rāda, ka sabiedriskie mediji spēj piemēroties mainīgajiem apstāk­ļiem, saglabāt augstu profesionālo kvalitāti, veidot inovatīvus projektus, uzrunāt jaunas audito­rijas grupas un darboties dažādās platformās. Latvijas sabiedriskie mediji ir veidojuši gan eksperimentālus formātus, gan veicinājuši dažādu sabiedrības grupu iekļaušanu.

2023. gada darbu raksturo in­vestīcija sabiedrisko mediju satura pieejamībā dažādās platformās un vietnēs, tehnoloģiju modernizācijas, cen­tieni uzrunāt bērnu un jauniešu auditorijas pārstāvjus. Īpaši izceļams un nozīmīgs ir sabiedrisko mediju ieguldījums sabiedrībai nozīmīgu notikumu atspoguļojumā (politiski lēmumi un procesi, kultūra, mākslas, sports, vēlēšanas u.c.), kā arī centieni uzrunāt mazākumtautību pārstāvjus, veicinot saliedētību un pakāpeniski veidojot stabilu mazākumtau­tību auditoriju. Dažādi jauni formāti veltīti ar mērķi uzlabot jauniešu izpratni par Latvijas valstiskumu, veicinot pilsonisko līdzdalību.

Lielākā daļa sabiedrisko mediju satura piedāvā jaunas zināšanas, palīdz orientēties mainīgajā realitātē un atrisināt arī ikdienas problēmas. Zināšanas un izpratni par dažādiem jautājumiem auditorija var iegūt sekojot dažādu podkāstu informācijai un sarunām. Pakāpeniski audzis zinātnei veltītais saturs, atrodot gan personības, autorus un informācijas avotus, gan jaunus formātus, kā runāt par zinātnes lomu mūsdienās. Būtiski, ka zinātnes jautājumi skarti bērniem un jauniešiem pare­dzētajā saturā.

Plašāk par sabiedriskā pasūtījuma izpildi un secināto katrā no sabiedriskā labuma kategorijām, var lasīt ombuda sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma 2023. gada plāna izpildes izvērtējuma ziņojumā:

Konteksts:

Sabiedrisko mediju sabiedriskā pasūtījuma gada plāna izvērtējuma ziņojuma veidošana atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumam ir viens no ombuda pienākumiem. Šis pārskats ir nosūtīts arī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.