Pēc mēneša, 2022. gada 23. septembrī, Rīgā notiks Latvijas sabiedrisko mediju ombuda Andas Rožukalnes rīkota konference «Ieklausīties, ieraudzīt, izprast: sabiedriskie mediji un sabiedrība». Tā kā viens no sabiedrisko mediju ombuda mērķiem ir veicināt dialogu starp sabiedriskajiem medijiem un sabiedrību, konferences mērķis ir aktualizēt šī dialoga veidošanai būtiskus jautājumus. Tie tiks apspriesti kopā ar vietējiem mediju vides ekspertiem, kā arī Igaunijas, Lietuvas un Somijas sabiedrisko mediju ombudiem.

"Sabiedrisko mediju ombuda uzdevums ir veicināt auditorijas un sabiedrisko mediju savstarpējo sapratni. To redzu kā pienākumu saprast abas puses.  Tas nozīmē uzzināt, ko sabiedrība gaida no sabiedriskajiem medijiem un to, kādas grūtības pārvar sabiedrisko mediju žurnālisti, lai uzrunātu dažādas sabiedrības grupas, rosinātu domāt par pretrunīgiem un sarežģītiem jautājumiem," saka Latvijas sabiedrisko mediju ombuds Anda Rožukalne. 

Konferences ietvaros tiks prezentēti 2022. gada vasarā veikta auditorijas uztveres pētījuma rezultāti, ko pēc Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pasūtījuma veicis tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti”.  Konferences otrajā daļā tiks aktualizēts jautājums par dažādiem uzbrukumiem, ar kuriem sastopas žurnālisti, lai ikdienā darītu savu darbu un nodrošinātu sabiedrību ar informāciju.

Konferencē līdzās vietējiem mediju vides ekspertiem un nozares profesionāļiem ar prezentācijām uzstāsies arī ārzemju viesi – Lietuvas sabiedriskā medija LRT ombude Daina Elena Andrikiene, Igaunijas sabiedriskā medija ERR ombuds, kā arī Somijas sabiedriskā medija YLE ombuda biroja pārstāvis sadarbībai ar auditoriju Timo Huovinens.

Aktuālajai informācijai var sekot līdzi ombuda Facebook kontā: https://www.facebook.com/SabiedriskoMedijuOmbuds

Konference notiks latviešu un angļu valodā. Tiks nodrošināts tulkojums.