Par “Latvijas Radio 4” žurnālistes Svetlanas Ginteres darbību un tās savienojamību ar darbu sabiedriskajā medijā