• Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izstrādātās kārtības “Kritēriji VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanai bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem” atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums NR. 4/1-1 (2024)

 

  • Par grozījumiem 2022. gada 4. aprīļa lēmumā Nr. 17/1-1 un Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģijas apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums NR. 62/1-1 (2022)

 

  • Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijas 2023.-2025. gadam un uzdevumi plāna sagatavošanai 2024. gadam

Lēmums NR. 39/1-1 (2023)

 

  • Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijas 2023.-2025. gadam un uzdevumi plāna sagatavošanai 2023. gadam

Lēmums NR. 51/1-1 (2022)

 

  • Par grozījumiem 17.03.2022. lēmumā Nr.16/1-1 “Vadlīnijas satura un paziņojumu veidošanai un izvietošanai sabiedriskā medija programmās un pakalpojumos”

Lēmums NR. 46/1-1 (2022)

 

  • Vadlīnijas satura un paziņojumu veidošanai un izvietošanai sabiedriskā medija programmās un pakalpojumos

Lēmums NR. 16/1-1 (2022)

 

  • Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma izstrādi, uzskaiti un izpildes uzraudzības kārtību

Lēmums NR. 40/1-1 (2023)

 

  • Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma izstrādi, uzskaiti un izpildes uzraudzības kārtību

Lēmums NR. 52/1-1 (2022)