• VSIA "Latvijas Televīzija" veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošana bezatlīdzības lietošanā elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA "MEDIASTRIMS"

Lēmums NR. 45/1-1 (2022)

 

  • Par grozījumiem 2022. gada 4. aprīļa lēmumā Nr. 17/1-1 un Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģijas apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums NR. 62/1-1 (2022)

 

  • Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijas 2023.-2025. gadam un uzdevumi plāna sagatavošanai 2023. gadam

Lēmums NR. 51/1-1 (2022)

 

  • Par grozījumiem 17.03.2022. lēmumā Nr.16/1-1 “Vadlīnijas satura un paziņojumu veidošanai un izvietošanai sabiedriskā medija programmās un pakalpojumos”

Lēmums NR. 46/1-1 (2022)

 

  • Vadlīnijas satura un paziņojumu veidošanai un izvietošanai sabiedriskā medija programmās un pakalpojumos

Lēmums NR. 16/1-1 (2022)

 

  • Par grozījumiem Kritērijos VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanai bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem

Lēmums NR. 28/1-1 (2023)

 

  • Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma izstrādi, uzskaiti un izpildes uzraudzības kārtību

Lēmums NR. 52/1-1 (2022)