• Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģija

Lēmums NR. 17/1-1 (2022)

 

  • Vadlīnijas satura un paziņojumu veidošanai un izvietošanai sabiedriskā medija programmās un pakalpojumos

Lēmums NR. 16/1-1 (2022)

 

  • Kritēriji VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanai bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem

Lēmums NR. 44/1-1 (2022)

 

  • Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma uzdevumu izpildes atskaitīšanās kārtību

Lēmums NR. 4/1-1 (2022)

 

  • Nolikuma grozījums par sabiedriskā pasūtījuma atskaitīšanās principiem

Lēmums NR. 3/1-1 (2022)

 

  • Nolikuma grozījums par sabiedriskā pasūtījuma atskaitīšanās principiem

Lēmums NR. 17/1-1 (2021)

 

  • Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma atskaitīšanās principiem

Lēmums NR. 3/1-1 (2021)