Lēmums NR. 25/1-1 par sabiedriskā pasūtījuma, ko 2022. gadā īstenoja VSIA “Latvijas Televīzija”, apstiprināšanu un par tā izpildes rezultātiem

Lēmums NR. 54/1-1 par 2022. gada plāna grozījumu apstiprināšanu

Lēmums NR. 23/1-1