Reaģējot uz 03.11.2022. raidījuma “Šodienas jautājums” sinhronās tulkošanas neatbilstību kvalitātes prasībām, SEPLP ir saņēmis LTV skaidrojumu par veiktajām un plānotajām darbībām iekšējās kvalitātes vadības nodrošināšanas procesos, lai novērstu līdzīgus situācijas nākotnē: “Tā kā LTV nav iespējams un nav nepieciešams patstāvīgi nodrošināt raidījumu sinhrono tulkošanu (ņemot vērā, ka ir nepieciešama tulkošana no dažādām valodām, un ir nelimitēts šādu tulkošanas darbu apjoms), LTV tulkošanas pakalpojumu sniedzēju izvēlējās Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar likumā noteikto procedūru. Iepirkumā par tulkošanas pakalpojumu sniegšanu uzvarēja SIA “Linearis”, kura piedāvājums atbilda iepirkumā noteiktajām tehniskajām un kvalitatīvajām prasībām.” LTV arī norāda, ka 2022. gada 3. novembra raidījumā “Šodienas jautājums” intervijā ar Eiropas Centrālās bankas prezidenti Kristīni Lagardu ir pirmā, kad pakalpojuma sniedzējs nenodrošināja LTV kvalitātes prasībām atbilstošu tulkojumu tiešraidē, ko arī ir atzinis pats pakalpojuma sniedzējs. Vienlaikus LTV uzsver, ka par konkrētās intervijas tulkojuma kvalitāti nevarēja pārliecināties iepriekš, jo tā notika tiešraidē.

Ņemot vērā, ka SIA “Linearis” 2022. gada 3. novembrī nenodrošināja raidījuma “Šodienas jautājums” satura sinhrono tulkošanu atbilstoši noslēgtajā iepirkuma līgumā noteiktajām kvalitātes prasībām, Padome atbalsta LTV lēmumu  vienpusēji lauzt līgumu un rīkot jaunu iepirkuma procedūru. To organizējot, Padome aicina īpašu uzmanību pievērst kvalitātes prasībām pretendentiem un tulkotāju pieredzei, sniedzot pakalpojumus mediju, tostarp TV vajadzībām, īpaši tiešraidēs. Vienlaikus Padome atzinīgi novērtē LTV apņemšanos gadījumos, kad tiešraides laiks atļaus, LTV tulkojumu veikt ierakstā un pārbaudīt pirms ētera. Ņemot vērā redakcionālo atbildību par saturu, kas tiek pārraidīts LTV ēterā, Padome aicina izvērtēt esošo iekšējo satura kvalitātes vadības regulējumu, ja nepieciešams, to papildinot ar prasībām tulkojuma kvalitātei. Par veiktajiem uzlabojumiem iepirkumā un kvalitātes prasību regulējumā Padomi jāinformē līdz 2023.gada 2.janvārim.