Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (Padome) piektdien, 4. novembrī, ir pieprasījusi VSIA “Latvijas Televīzija”  (LTV) valdei sniegt paskaidrojumu par nekvalitatīvu sinhrono tulkojumu 3. novembra LTV1 raidījumā “Šodienas jautājums”. LTV uzdots arī sniegt skaidrojumu par veiktajām un plānotajām darbībām LTV iekšējās kvalitātes vadības nodrošināšanas procesos, lai novērstu līdzīgus situācijas nākotnē, tajā skaitā arī izvērtēt nepieciešamību pārskatīt līgumu ar ārpakalpojuma sniedzēju, informē Padomes priekšsēdētāja vietniece Sanita Upleja-Jegermane.  

Padome ir saņēmusi sūdzības, kā arī LTV ir publiski jau atzinusi, ka 2022. gada 3. novembrī LTV1 raidījumā “Šodienas jautājums” tika rādīta intervija ar Eiropas Centrālās bankas prezidenti Kristīni Lagardu, kuras sinhronais tulkojums no angļu valodas latviešu valodā bija nekvalitatīvs.

Padome novērtē LTV operatīvo rīcību, atzīstot nekvalitatīvo darbu un operatīvi izplatot interviju oriģinālvalodā un ar subtitriem latviešu valodā, kā arī 4. novembrī LTV izplatīto paziņojumu: “LTV 3. novembra raidījuma "Šodienas jautājums" intervijas ar Eiropas Centrālās bankas prezidenti Kristīni Lagardu tulkošanu veica iepirkuma konkursa kārtībā izvēlēts komersants, kura sniegums diemžēl neatbilda LTV kvalitātes prasībām. Atvainojamies skatītājiem!

4. novembrī Padome uzklausīja mutisku LTV valdes locekļa Kaspara Odiņa skaidrojumu par veiktajām darbībām minētās intervijas sagatavošanā un līdzšinējo sadarbību ar tulkošanas ārpakalpojuma sniedzēju. Vienlaikus Padome uzdevusi LTV valdei sniegt rakstisku paskaidrojumu par notikušā apstākļiem un atbildīgajiem, kā arī rakstisku skaidrojumu par veiktajām un plānotajām darbībām LTV iekšējās kvalitātes vadības nodrošināšanas procesos, lai novērstu līdzīgus situācijas nākotnē, tajā skaitā arī izvērtēt nepieciešamību pārskatīt līgumu ar ārpakalpojuma sniedzēju.  

Atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma (SEPLPL) 17. pantā noteiktajam viena no Padomes funkcijām ir uzraudzīt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, kontrolējot tās atbilstību SEPLPL noteiktajiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatprincipiem, tajā skaitā SEPLPL 3. pantā paredzētajam, ka sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi savas programmas un pakalpojumus veido atbilstoši augstām ētikas un kvalitātes prasībām, nodrošinot žurnālistikas izcilību un ievērojot visaugstākos starptautiskos profesijas un kvalitātes standartus.