Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio” valdes atlases procesu

Lai nodrošinātu atklātu konkursu un pretendentu atlases procesu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio” (Latvijas Radio) valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – SEPLP) kā Latvijas Radio valsts kapitāla daļu turētāja, ar 2023. gada 27. jūlija rīkojumu Nr. 7/2-5 izveidoja Latvijas Radio konkursa nominācijas komisiju (turpmāk – Komisija) 9 (deviņu) Komisijas locekļu sastāvā.

Konkursa komisija sastāv no 3 (trīs) SEPLP locekļiem, Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta, Latvijas Mediju ētikas padomes un Baltijas Mediju izcilības centra pārstāvjiem, kuri darbojas Komisijā ar balsstiesībām, kā arī Latvijas Radio arodbiedrības pārstāvja un Latvijas Žurnālistu asociācijas pārstāvja, kuri darbojas Komisijā kā novērotāji ar padomdevēju tiesībām. Komisiju vada – SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis

Nominācijas komisijas locekļi:

  • SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis (ar balsstiesībām)
  • SEPLP locekle Sanita Upleja-Jegermane (ar balsstiesībām)
  • SEPLP loceklis Jānis Eglītis (ar balsstiesībām)
  • Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante Kristīne Priede (ar balsstiesībām)
  • Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta pārstāve Dace Ljusa (ar balsstiesībām)
  • Latvijas Mediju ētikas padomes loceklis Ingemārs Vekteris (ar balsstiesībām)
  • Baltijas Mediju izcilības centra pārstāve Gunta Sloga (ar balsstiesībām)
  • Latvijas Radio arodbiedrības pārstāvis Edgars Kupčs (novērotājs ar padomdevēja tiesībām)
  • Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes locekle Zane Mače (novērotājs ar padomdevēja tiesībām)

Konkurss uz valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu tika izsludināts 2023. gada 4. augustā, publicējot sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā, SEPLP mājas lapā, Latvijas Radio mājas lapā, Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā, kā arī izmantojot citus publiski pieejamos resursus.  

Pretendentu pieteikšanās termiņš ir līdz 2023.gada 4.septembrim (ieskaitot).

Pretendenti uz valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatiem tiks vērtēti trijās konkursa kārtās. Pirmajā kārtā tiks vērtēta pretendentu atbilstība sludinājumā norādītajām obligātajām prasībām, otrajā kārtā ir paredzētas daļēji strukturētas intervijas, kuru laikā Komisija izvērtēs pretendentu prezentāciju - redzējumu par Latvijas Radio attīstības redzējumu, kā arī uzdos visiem pretendentiem iepriekš sagatavotus vienādus jautājumus, bet trešajā kārtā labāko pretendentu kompetences padziļināti vērtēs personāla atlases speciālisti. Pretendentiem izvirzītās prasības un iesniedzamie dokumenti skatāmi pielikumos:

Papildus informācija par konkursiem pēc pieprasījuma pieejama arī SEPLP, sūtot e-pastu uz adresi konkursi@seplp.lv.