Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģija (Lēmums NR. 62/1-1)

Sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģijas, kas balstīta OKR (Objectives and Key Results) pieejā, mērķis ir radīt vienotu instrumentu, lai Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP), VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” regulāri izvērtētu sabiedrisko pasūtījumu, un, balstoties uz iegūtajiem datiem un rezultātiem, stratēģiski plānotu satura attīstību. Šādā metodoloģijā balstīts pētījums vienlaikus ļauj īstenot gan sabiedrības iesaisti sabiedriskā pasūtījuma veidošanā, gan nodrošina sabiedrisko mediju atskaitīšanos par paveikto. Pētījuma rezultāti ir publiski pieejama informācija.