Vienots sabiedriskais medijs
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) vadībā šonedēļ notikušas kārtējās darba grupu sanāksmes ar Latvijas Radio (LR) un Latvijas Televīzijas (LR) darbinieku piedalīšanos, veidojot vienotu Latvijas Sabiedriskā medija uzņēmumu. Sanāksmes notika saskaņā ar iepriekš izstrādāto darbu grafiku 2024. gadam, veicot nepieciešamās darbības pirms vienotā medija darbības sākuma 2025. gada janvārī.  Lai maksimāli nodrošinātu LR un LTV darbinieku vienotu izpratni par sadarbību nākotnē, līdzīgi kā p

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) vadībā šonedēļ notikušas kārtējās darba grupu sanāksmes ar Latvijas Radio (LR) un Latvijas Televīzijas (LR) darbinieku piedalīšanos, veidojot vienotu Latvijas Sabiedriskā medija uzņēmumu. Sanāksmes notika saskaņā ar iepriekš izstrādāto darbu grafiku 2024. gadam, veicot nepieciešamās darbības pirms vienotā medija darbības sākuma 2025. gada janvārī.

Lai maksimāli nodrošinātu LR un LTV darbinieku vienotu izpratni par sadarbību nākotnē, līdzīgi kā pērn, arī šogad turpināsies regulāras SEPLP tikšanās ar mediju vadību un darbiniekiem gan klātienē, gan attālināti. Trīs īpaši izveidotās darba grupās – Pārvaldības jautājumi, Sabiedriskais pasūtījums, Finanšu vadība -  sanāksmes plānotas reizi mēnesī vai biežāk, ja būs nepieciešams.

“SEPLP pilnībā apzinās augsto atbildību, veidojot vienoto Latvijas Sabiedrisko mediju. Tādēļ padome vienmēr ir uzsvērusi, ka jaunā uzņēmuma izveides procesam jābūt skaidram un saprotamam, konstruktīvi diskutējot par visiem ar LTV un LR apvienošanu saistītajiem jautājumiem,” norāda SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis. 

SEPLP uzsver, ka, apvienojot sabiedriskos medijus un nodrošinot tiem atbilstošu finansējumu, tiks vēl vairāk attīstīts sabiedriskā medija digitālais saturs un uzlabosies tā satura kvalitāte, kā arī tiks nodrošināta tā plašāka sasniedzamība. Līdz ar to jaunais Latvijas Sabiedriskais medijs dos papildu impulsu mediju telpas attīstībai un demokrātijas stiprināšanai Latvijā.

Valsts prezidents 2024. gada 2. februārī izsludināja un 3. februārī stājās spēkā grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Tie paredz, ka, balstoties uz Latvijas Radio un Latvijas Televīzija darbības apvienošanu, tiks izveidots vienots Latvijas Sabiedriskais medijs, kas sāks darbu 2025. gada 1. janvārī.