Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) ir saņēmusi VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) valdes locekles finanšu pārvaldības jautājumos Elīzas Bērziņas paziņojumu par amata atstāšanu 2023. gada 14. novembrī.

SEPLP pateicas Elīzai Bērziņai par valdes locekļa amata pildīšanas laikā padarīto darbu un sadarbību.

Ņemot vērā, ka Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma (turpmāk – SEPLPL) un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normas neregulē speciālu kārtību, kā valsts kapitālsabiedrības valdes loceklis var atkāpties no amata pēc paša vēlēšanās, tad jautājumos, kurus neregulē šie speciālie likumi, piemēro Komerclikuma normas.

Valdes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību regulē Komerclikuma 224.pants. Saskaņā ar Komerclikuma 224.panta astoto daļu valdes loceklim ir tiesības jebkurā laikā atstāt valdes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu sabiedrībai. Lai atstātu amatu, valdes loceklim nav nepieciešama sabiedrības piekrišana, un izmaiņas valdes sastāvā iesniedzamas komercreģistrā.

Ņemot vērā, ka personu par sabiedrības valdes locekli var ievēlēt vienīgi tad, ja persona piekrīt ieņemt šo amatu, tad, saņemot valdes locekļa paziņojumu par atkāpšanos no amata, zūd viens no svarīgajiem amata ieņemšanas priekšnosacījumiem, proti, personas piekrišana ieņemt amatu.

SEPLP ir informējusi LTV valdi par saņemto paziņojumu un tuvākajā laikā lems par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu nepārtrauktību LTV pārvaldībā, ņemot vērā, ka 22. oktobrī amatu atstās LTV valdes loceklis programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos Kaspars Odiņš, bet 14. novembrī - E. Bērziņa.