SEPLP ievēlē Ģirtu Helmani par LR valdes locekli finanšu pārvaldības jautājumos
Foto: Latvijas Radio

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) 1. novembra sēdē nolēma ievēlēt Ģirtu Helmani par VSIA “Latvijas Radio” (turpmāk – LR) valdes locekli finanšu pārvaldības jautājumos.

Jau 20. oktobra sēdē Padome pieņēma lēmumu virzīt Ģirtu Helmani ievēlēšanai par LR valdes locekli finanšu pārvaldības jautājumos. Padomes lēmums tika pieņemts, izskatot LR valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos konkursa kandidātu atlases nominācijas komisijas protokollēmumu.

Atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 5. panta piektās daļas noteiktajām prasībām Padome tās izvirzīto valdes locekļu kandidātu vārdus un uzvārdus vismaz nedēļu pirms viņu ievēlēšanas publisko savā tīmekļvietnē.  

LR valdes konkursa nominācijas komisiju vadīja Padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis, tās sastāvā bija Padomes locekļi, Valsts kancelejas, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta, Baltijas Mediju izcilības centra un Latvijas Mediju ētikas padomes pārstāvji, kuri darbojās ar balsstiesībām, kā arī Latvijas Žurnālistu asociācijas un LR arodbiedrības pārstāvji, kuri konkursā piedalījās ar novērotāju un padomdevēju tiesībām.

Konkursā kopumā tika saņemti 20 pieteikumi. Konkurss tika organizēts trijās kārtās, vērtējot kandidātu zināšanas un pieredzi par plašsaziņas līdzekļu nozari un kapitālsabiedrību korporatīvo pārvaldību.

Ģirts Helmanis jau kopš 2022. gada novembra pilda LR pagaidu valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos pienākumus. Laikā no 2007. līdz 2021. gadam viņš bija Latvijas Republikas Valsts kases Finanšu resursu departamenta direktors.