Sabiedrisko mediju ombuda amata konkursa otrajai kārtai  izvirzīti trīs kandidāti

Šī gada 13. jūnijā Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda amata konkursa komisija, pirmajā kārtā izskatot un vērtējot sešu kandidātu pieteikumus, nolēma uz konkursa otro kārtu izvirzīt trīs kandidātus, kuru pieteikumi saņēma augstāko novērtējumu.

Otrajā kārtā konkursa komisija iztaujās kandidātus, vērtējot viņu izpratni par sabiedrisko mediju stratēģisko mērķi, darbības pamatprincipiem un lomu demokrātiskā sabiedrībā, kā arī kandidātu kompetenci mediju ētikas un redakcionālā darba jomā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš konkursam noslēdzās 10. jūnijā, un kopš tā izsludināšanas 13. maijā noteiktajā laikā tika saņemti seši pieteikumi. Saskaņā ar likumu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) izsludināja atklātu konkursu uz šo amata vietu, aicinot pieredzējušus mediju nozares profesionāļus un ekspertus pieteikt savu dalību.

Amata pretendentus konkursa komisija kopumā vērtē trīs kārtās, pēdējā no tām ombuda amata kandidatūra tiks saskaņota ar sabiedrisko mediju ētikas padomēm atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumam. Konkursa komisijas sastāvā darbojas SEPLP locekļi Jānis Siksnis, Sanita Upleja-Jegermane un Jānis Eglītis, kā arī ar novērotāja un padomdevēja tiesībām – Skaidrīte Lasmane, kuru deleģējusi Latvijas Mediju ētikas padome. Par konkursa komisijas nominētā kandidāta ievēlēšanu amatā gala lēmumu pieņems SEPLP.

Par sabiedrisko mediju ombudu var ievēlēt personu, kurai ir nevainojama reputācija, augstākā izglītība un vismaz piecus gadus ilga profesionālā pieredze masu informācijas līdzekļu jomā vai vismaz piecus gadus ilga akadēmiskā darba pieredze atbilstošā nozarē. Saskaņā ar likumu SEPLP veic ombuda ievēlēšanu amatā uz pieciem gadiem. Sabiedrisko mediju ombuds pārrauga sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sniegto pakalpojumu atbilstību likumā noteiktajam sabiedrisko mediju darbības mērķim nodrošināt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu efektīvu un atklātu pārvaldību, neatkarību, atbildīgumu sabiedrības priekšā un veicināt to kvalitatīvu darbību.

Ombuds pārrauga arī sabiedrisko mediju darbības atbilstību likumā noteiktajiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatprincipiem, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ētikas kodeksiem un redakcionālajām vadlīnijām. Tāpat ombuds pēc savas iniciatīvas vai uz personu iesniegumu pamata sniedz atzinumus par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu un pakalpojumu atbilstību minētajiem dokumentiem.

Ombuda pienākumos ir arī veicināt sabiedrības medijpratību un uzturēt personisku saikni ar sabiedrību, kā arī pēc sabiedrisko mediju lūguma sniegt konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar to ētikas kodeksiem un redakcionālajām vadlīnijām. Ombuds ziņojumu par savu darbu ne retāk kā reizi gadā publicē SEPLP un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu interneta vietnēs.