Vienots sabiedriskais medijs

Secīgi īstenojot vienota Latvijas Sabiedriskā medija izveidi, ar Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošanas procesu saistītos juridiskos un finanšu pārvaldības pakalpojumus sniegs zvērinātu advokātu biroja “TGS Baltic” un grāmatvedības pakalpojumu uzņēmuma “Grant Thornton Baltic” apvienība.

To paredz līgums, ko ar minētajiem uzņēmumiem parakstījusi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) un VSIA “Latvijas Radio” (LR) un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV). “TGS Baltic” (TGS) un “Grant Thornton Baltic” (GTB) piedāvājums tika atzīts par labāko SEPLP organizētā iepirkumā, kurā piedalījās kopumā pieci pretendenti.

“Eksperti sniegs specifisku pakalpojumu, kas nepieciešams vienreizēja un komplicēta uzdevuma veikšanai. Nešaubāmies, ka esam piesaistījuši kompetentus speciālistus, ar kuru palīdzību nodrošināsim, lai vienotā sabiedriskā medija izveidošana līdz nākamā gada janvārim noritētu bez aizķeršanās,” saka SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis.

Saskaņā ar noslēgto līgumu TGS un GTB pienākums būs līdz šā gada jūlijam sagatavot reorganizācijas līguma projektu un citus LR un LTV apvienošanai saplūšanas veidā obligāti nepieciešamos korporatīvos un citus saistītos dokumentus, nodrošinot atbalstu to  reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.  Minēto uzņēmumu uzdevums būs arī sniegt konsultācijas par reorganizācijas īstenošanu, tai skaitā darba tiesiskajiem un personālvadības, finanšu vadības, grāmatvedības un nodokļu jautājumiem, kā arī līgumsaistību pāreju reorganizācijas procesā. Konsultanti veiks LR un LTV mantas novērtēšanu, lai apliecinātu mantas pietiekamību pamatkapitāla apmaksai, kā arī sniegs priekšlikumus rīcības plāna izstrādei jaunizveidotā uzņēmuma “Latvijas Sabiedriskais medijs” valdei pirmajam darbības gadam.

TGS un GTB pakalpojumu izpildes termiņš ir no līguma parakstīšanas brīža 9. maijā līdz 2025. gada 31.janvārim. Plānotā līguma summa par sniegtajiem pakalpojumiem ir 79 255 euro. Līguma apmaksa paredzēta no valsts budžeta līdzekļiem, kas 2024. gadam tika piešķirti SEPLP ar mērķi nodrošināt sabiedrisko mediju apvienošanas procesa sagatavošanu un īstenošanu.

Par vienota Latvijas Sabiedriskā medija izveidi

Lai izveidotu spēcīgāku un labāk nodrošinātu sabiedriskā medija uzņēmumu kvalitatīva un mūsdienīga satura attīstībai ar plašāku sasniedzamību, SEPLP ir uzsākusi LR un LTV apvienošanu. Vienotais Latvijas Sabiedriskais medijs darbu sāks 2025. gada 1. janvārī. Līdz 2024. gada beigām notiks sagatavošanās, lai uzņēmumu apvienošana noritētu bez sarežģījumiem. Tās ietvaros  notiks darba grupas SEPLP vadībā ar LR un LTV darbiniekiem pārvaldības, sabiedriskā pasūtījuma un finanšu vadības jautājumos; tiks izstrādāts un SEPLP apstiprināts apvienotā medija pārejas perioda stratēģiskais ietvars 2025. gadam; rīkots atklāts konkurss jaunas valdes izveidei; noslēgts reorganizācijas līgums, kā arī izstrādāts rīcības plāns vienotā medija valdei pirmajam darbības gadam. Apvienotā uzņēmuma nosaukums būs “Latvijas Sabiedriskais medijs”, bet turpinās pastāvēt pazīstamie Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas programmu un pakalpojumu zīmoli.