Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP), pildot Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu, pērnā gada 29.decembrī apstiprinājusi sabiedriskā pasūtījuma plānus 2023.gadam VSIA “Latvijas Radio” (LR) un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV). Vienlaikus SEPLP norāda, ka sabiedriskā pasūtījuma plāni šim gadam tika apstiprināti neparastā un neskaidrā situācijā par sabiedrisko mediju budžetu, un nepietiekama finansējuma dēļ var nākties būtiski samazināt oriģinālā satura apjomu.

Sabiedriskā pasūtījuma plānu apstiprināšanas brīdī vēl nav pieņemts likums “Par valsts budžetu 2023. gadam” un 2023. gada valsts dotācija sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas  tiek plānota saskaņā ar finanšu ministra 2022.gada 23.decembra rīkojumu Nr. 866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023.gadam”. SEPLP sagatavotie un iesniegtie priekšlikumi prioritārajiem pasākumiem 2023.-2025. gadam valsts budžeta 46. resoram “Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi” vēl nav pēc būtības izskatīti Finanšu ministrijā un Ministru kabinetā.

“Sabiedriskie mediji nav saņēmuši apstiprinājumu, ka tiem jebkādā apjomā 2023.gadā tiks kompensēts energoresursu un inflācijas radītais sadārdzinājums. Tikmēr, lai atspoguļotu karu Ukrainā, LR un LTV iegulda papildu darbu un resursus, kā arī ģeopolitiskās situācijas dēļ ir neatliekami jārisina ar kritiskās infrastruktūras un sabiedrisko mediju darbības nepārtrauktību saistītie jautājumi, kas paredz apjomīgus ieguldījumus. Satura samazināšana vai nepietiekams sabiedrisko mediju tehnoloģiskais nodrošinājums var apdraudēt visas Latvijas informatīvās telpas drošību,” uzsver SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis.

Ņemot vērā visus minētos apstākļus, SEPLP paredz, ka sabiedriskā pasūtījuma plāni būs jāgroza šī gada pavasarī pēc valsts budžeta pieņemšanas, un atkarībā no finansējuma pieejamības sabiedriskajiem medijiem tas var nozīmēt arī būtisku satura ražošanas samazinājumu. Lai arī sabiedriskie mediji īsteno taupības pasākumus, samazinot energoresursu patēriņu, tas tomēr nespēj nosegt kopējo inflācijas pieaugumu, kas skar gan infrastruktūras uzturēšanu, gan satura ražošanas izmaksas. Ja 2023.gadā netiks piešķirts papildu finansējums, kas to kompensē, tad LTV satura budžets būs par 11% mazāks nekā 2022.gadā, kas nozīmē, ka tiks samazināts oriģinālā satura apjoms gan lineārajos kanālos, gan digitālajā vidē. Savukārt LR, lai noturētu oriģinālo saturu līdzšinējā apjomā,  šobrīd plāno būtiski mazākus kapitālieguldījumus.

Sabiedriskā pasūtījuma plāni 2023.gadam tika apstiprināti saskaņā ar jaunām Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijām 2023.-2025. gadam un uzdevumiem plāna sagatavošanai 2023. gadam, kā arī uzklausot SEPLP sabiedriski konsultatīvā foruma pārstāvju ieteikumus.

Kopumā vadlīnijās noteikti 33 uzdevumi sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, ņemot vērā vadlīnijās definētos stratēģiskos mērķus un uzdevumus, sabiedriskā labuma mērķus un uzdevumus, sabiedriskā pasūtījuma konceptuālo un tiesisko pamatu, kā arī SEPLP veikto situācijas raksturojumu, ārējo un iekšējo faktoru analīzi. Sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem noteiktā kārtībā un termiņos bija jāiesniedz plāns šo uzdevumu īstenošanai. Saskaņā ar likumu SEPLP plāns nākamajam gadam jāapstiprina līdz 31. decembrim.

Saskaņā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu sabiedriskais pasūtījums ir sabiedrības demokrātiskajām, sociālajām un kultūras vajadzībām un interesēm atbilstošs plašs un daudzveidīgs informatīva, analītiska, izglītojoša, izklaidējoša, iesaistoša un kultūras satura un pakalpojumu kopums. Tas aptver visas sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības satura veidošanā, vadībā, izplatīšanā, pieejamības nodrošināšanā, arhivēšanā, kā arī tehnoloģiju nodrošināšanā un infrastruktūras uzturēšanā.

Ar sabiedrisko pasūtījumu tiek īstenots sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vispārējais mērķis un vidēja termiņa darbības stratēģija, kā arī sabiedriskā pasūtījuma gada plāns. Sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vidēja termiņa darbības stratēģija un sabiedriskā pasūtījuma gada plāns tiek veidots saskaņā ar likumā noteiktajiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatprincipiem.

Redakcionālās neatkarības nodrošināšanai konkrēti sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa raidījumi un programmu plāni paši par sevi nav uzskatāmi par atsevišķu sabiedriskā pasūtījuma priekšmetu. 

Vairāk par sabiedrisko pasūtījuma plāniem var lasīt SEPLP mājaslapā.