Lēmums NR. 22/1-1 par sabiedriskā pasūtījuma, ko 2022. gadā īstenoja VSIA “Latvijas Radio”, apstiprināšanu un par tā izpildes rezultātiem

Lēmums NR. 53/1-1 par 2022. gada plāna grozījumu apstiprināšanu

Lēmums NR. 22/1-1