Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk - SEPLP) izsludinātajā konkursā uz VSIA “Latvijas Radio” (Radio) vakanto valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu pieteikušies 20 kandidāti.

Šobrīd SEPLP piesaistītā personāla atlases kompānija veic iesniegto pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu apkopošanu un kandidātu atbilstības pārbaudi obligātajām minimālajām prasībām, un sagatavo vērtējumu nominācijas komisijai. Nominācijas komisija 14. septembrī lems par vērtējumu apstiprināšanu un konkursa 1.kārtas rezultātiem.

Konkurss tiek rīkots, ņemot vērā, ka š.g. 27.novembrī beigsies Radio pagaidu valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos Ģirta Helmaņa pilnvaru termiņš.

Atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumam, Radio valdes locekļa amata kandidātiem jābūt ar vismaz maģistra līmeņa augstāko izglītību un viņiem jāpiemīt zināšanām par plašsaziņas līdzekļu nozari, īpaši par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā. Kandidātiem nepieciešama vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai vismaz piecu gadu pieredze kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes augstā vadošā amatā, kura ieņemšana apliecina nepieciešamo iemaņu kopumu un kurā gūtā pieredze plašsaziņas līdzekļu jomā tiek uzskatīta par priekšrocību.

Konkurss notiks trīs kārtās. Pirmajā kārtā tiks vērtēta kandidātu atbilstība noteiktajām minimālajām prasībām, otrajā kārtā komisijas locekļi viņus izvaicās par Radio attīstības redzējumu, bet trešajā kārtā labāko pretendentu kompetences padziļināti vērtēs personāla atlases speciālisti.

Nominācijas komisijā ietilpst trīs SEPLP locekļi, Valsts Kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta, Baltijas mediju izcilības centra un Latvijas Mediju ētikas padomes pārstāvji, kuri darbojas ar balsstiesībām. Latvijas Žurnālistu asociācijas, kā arī Radio arodbiedrības pārstāvji konkursā piedalās ar novērotāju un padomdevēju tiesībām.