Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) izsludinātajos konkursos uz VSIA “Latvijas Radio” (LR) un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) vakantajiem valdes locekļu amatiem pieteikušies 33 kandidāti.

Uz LR valdes priekšsēdētāja amatu pretendē 8 kandidāti, uz LR valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos amatu 9 kandidāti, uz LR valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu pretendē 12 kandidāti. Uz LTV valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu pretendē 11 kandidāti. Viens kandidāts pretendē gan uz LR valdes priekšsēdētāja, gan valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos amatu. Seši kandidāti pretendē uz diviem amatiem – LR un LTV valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos.

Šobrīd tiek vērtēta kandidātu atbilstība nolikuma prasībām. Konkursa komisija līdz 25.augustam lems, kuri pretendenti tiks virzīti uz otro kārtu.

Atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumam, LR un LTV valdes locekļu kandidātiem jābūt ar vismaz maģistra līmeņa augstāko izglītību un viņiem jāpiemīt zināšanām par plašsaziņas līdzekļu nozari, īpaši par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā. Kandidātiem nepieciešama vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai vismaz piecu gadu pieredze kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes augstā vadošā amatā, kura ieņemšana apliecina nepieciešamo iemaņu kopumu un kurā gūtā pieredze plašsaziņas līdzekļu jomā tiek uzskatīta par priekšrocību.

Konkursi notiks trīs kārtās. Pirmajā kārtā tiks vērtēta kandidātu atbilstība noteiktajām minimālajām prasībām, otrajā kārtā komisijas locekļi viņus izvaicās par LR un LTV attīstības redzējumu, bet trešajā kārtā labāko pretendentu kompetences padziļināti vērtēs personāla atlases speciālisti.

Abu konkursu komisijās ietilpst trīs SEPLP locekļi, Pārresoru koordinācijas centra, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta, Baltijas mediju izcilības centra un Latvijas Mediju ētikas padomes pārstāvji, kuri darbojas ar balsstiesībām. Latvijas Žurnālistu asociācijas, kā arī Radio un LTV arodbiedrības pārstāvji konkursos piedalās ar novērotāju un padomdevēju tiesībām.