Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) 2022.gada 3.oktobra padomes sēdē pieņēma lēmumu virzīt uz ievēlēšanu par valsts SIA “Latvijas Radio” (turpmāk – Radio) valdes locekļiem trīs kandidātus – Unu Klapkalni uz valdes priekšsēdētāja amatu, Ievu Aili uz valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos amatu un Māri Gulmani uz valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu.

Una Klapkalne ir līdzšinējā Radio valdes priekšsēdētāja kopš 2017.gada oktobra. Ieva Aile ir pašreizējā Radio Komunikācijas un multimediju daļas vadītāja. Māris Gulmanis ir līdzīpašnieks SIA “MLG Services”, kas specializējas finanšu vadības un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā. Iepriekš viņš strādājis par būvniecības jomā darbojošās SIA “XTM” izpilddirektoru, kā arī bijis SIA “Lattelecom BPO” valdes loceklis un finanšu vadītājs.

Padomes lēmums pieņemts, izskatot Radio valdes locekļu konkursa kandidātu atlases nominācijas komisijas protokollēmumu.

Atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 5.panta piektās daļas noteiktajām prasībām Padome tās izvirzīto kandidātu vārdus un uzvārdus nedēļu pirms viņu ievēlēšanas publisko savā tīmekļvietnē.

Radio valdes konkursa nominācijas komisiju vadīja Padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis, tās sastāvā bija Padomes locekļi, Pārresoru koordinācijas centra, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta, Baltijas mediju izcilības centra un Latvijas Mediju ētikas padomes pārstāvji, kuri darbojās ar balsstiesībām, kā arī Latvijas Žurnālistu asociācijas un Latvijas Radio arodbiedrības pārstāvji, kuri konkursā piedalījās ar novērotāju un padomdevēju tiesībām.

Konkursā kopumā tika saņemti 29 pieteikumi. Konkurss tika organizēts trijās kārtās, vērtējot kandidātu zināšanas un pieredzi par plašsaziņas līdzekļu nozari un kapitālsabiedrību korporatīvo pārvaldību.

Vienlaikus Padome informē, ka 2022. gada 30. septembrī parakstīts pilnvarojuma līgums ar Unu Klapkalni par pagaidu valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu līdz brīdim, kad amatā stāsies konkursā izvēlētais valdes priekšsēdētājs. Tāds lēmums pieņemts, lai uzņēmuma valde būtu lemtspējīga. Jau ziņots, ka 2022. gada 2. oktobrī beidzas U.Klapkalnes piecu gadu termiņš valdes priekšsēdētāja amatā un kopš augusta sākuma valdē strādā divi locekļi pēc tam, kad amatu atstāja valdes locekle finanšu pārvaldības jautājumos.