Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) rīkos konkursu jauna sabiedrisko mediju ombuda ievēlēšanai. Līdzšinējā ombude Anda Rožukalne ir informējusi SEPLP, ka turpinās pildīt savus pienākumus līdz 7. jūlijam, jo nolēmusi izmantot iespēju strādāt pie nozīmīga pētījuma projekta ārpus Latvijas.

“Padome izsaka pateicību Andai Rožukalnei par ieguldīto nozīmīgo darbu. Viņas ievēlēšana par pirmo sabiedrisko mediju ombudu 2021. gada nogalē ir bijis viens no svarīgākajiem Padomes līdz šim pieņemtajiem lēmumiem. Anda kā starptautiski atzīta mediju eksperte ir ielikusi stabilus pamatus sabiedrisko mediju pašregulācijas sistēmai, un uzstādījusi augstu latiņu attiecībā uz prasībām viņas darba turpinātājam. Viņas atzinumiem ir bijusi ļoti liela nozīme, gan skaidrojot sabiedrībai sabiedrisko mediju lomu un uzdevumus, gan liekot medijiem kritiski palūkoties pašiem uz sevi un uzturēt visaugstākos satura kvalitātes standartus,” uzsver SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis.

Atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumam, uz sabiedrisko mediju ombuda vakanci tuvākajā laikā tiks izsludināts atklāts konkurss. Par sabiedrisko mediju ombudu var ievēlēt personu, kurai ir nevainojama reputācija, augstākā izglītība un vismaz piecus gadus ilga profesionālā pieredze masu informācijas līdzekļu jomā vai vismaz piecus gadus ilga akadēmiskā darba pieredze atbilstošā nozarē. SEPLP ievēlē sabiedrisko mediju ombudu uz pieciem gadiem, kandidatūras iepriekš saskaņojot ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ētikas padomēm.