Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (Padome) pirmdien, 29. maijā, ir pieprasījusi VSIA “Latvijas Televīzija”  (LTV) valdei sniegt paskaidrojumu par tiešraides pilnā apjomā nenodrošināšanu no pasākuma pie Brīvības pieminekļa, kur tika sagaidīta Latvijas valstsvienība pēc bronzas medaļas izcīnīšanas Pasaules čempionātā hokeja.

Konstatējot, ka tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt tiešraidi no Brīvības pieminekļa, LTV izplatīja informāciju sociālajos medijos, taču tiešraides skatītāji pie televīzijas ekrāniem un interneta vidē netika savlaicīgi informēti par notikušā apstākļiem.

Padome 29. maija sarunā ar LTV valdes locekļiem uzklausīja informāciju par notikušā apstākļiem un uzdeva līdz 2. jūnijam sniegt rakstisku paskaidrojumu par to, kā tika plānota šāda pasākuma atspoguļošana un kā tika izvērtēti riski, lemjot par pārvietojamās televīzijas stacijas neizmantošanu šajā gadījumā. Tāpat valdei uzdots sniegt skaidrojumu par valdes locekļu un citu darbinieku tiešo atbildību šajā konkrētajā gadījumā, tajā skaitā par savlaicīgu saziņu ar sabiedrību.

Padome uzsver, ka vienlīdz svarīgi ir arī no šāda gadījuma izdarīt secinājumus, lai novērstu līdzīgus situācijas nākotnē, it īpaši domājot par sabiedrības informēšanu ārkārtas situācijās.

Atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma (SEPLPL) 17. pantā noteiktajam viena no Padomes funkcijām ir uzraudzīt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, kontrolējot tās atbilstību SEPLPL noteiktajiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatprincipiem, tajā skaitā SEPLPL 3. pantā paredzētajam, ka sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi savas programmas un pakalpojumus veido atbilstoši augstām ētikas un kvalitātes prasībām, nodrošinot žurnālistikas izcilību un ievērojot visaugstākos starptautiskos profesijas un kvalitātes standartus.