Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) 11. oktobra padomes sēdē nolēma ievēlēt Unu Klapkalni par valsts SIA “Latvijas Radio” (turpmāk – LR) valdes priekšsēdētāju, Ievu Aili par LR valdes locekli programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos un Māri Gulmani par LR valdes locekli finanšu pārvaldības jautājumos.

“Ir labi, ka nākamajā LR valdē būs apvienoti gan paša Radio līdz šim paveiktais un vadības pēctecība, gan jauna pieredze no citu nozaru finanšu pārvaldības. Labas zināšanas par konkrēto jomu un daudzpusīga pieeja sarežģītu jautājumu risināšanā būs izšķiroši svarīgas, turpinot Latvijas Radio attīstību,” norāda Padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis.

Una Klapkalne ir līdzšinējā LR valdes priekšsēdētāja kopš 2017.gada oktobra. Ieva Aile ir pašreizējā LR Komunikācijas un multimediju daļas vadītāja. Māris Gulmanis ir līdzīpašnieks SIA “MLG Services”, kas specializējas finanšu vadības un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā. Iepriekš viņš strādājis par būvniecības jomā darbojošās SIA “XTM” izpilddirektoru, kā arī bijis SIA “Lattelecom BPO” valdes loceklis un finanšu vadītājs.

Ieva Aile savus jaunos pienākumus sāks pildīt pēc tam, kad 2023. gada 8. janvārī būs beidzies pašreizējās LR valdes locekles Sanitas Dikas-Bokmelderes pilnvaru termiņš.

Padomes lēmums pieņemts, izskatot Radio valdes locekļu konkursa kandidātu atlases nominācijas komisijas protokollēmumu.

LR valdes konkursa nominācijas komisiju vadīja SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis, tās sastāvā bija SEPLP locekļi, Pārresoru koordinācijas centra, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta, Baltijas Mediju izcilības centra un Latvijas Mediju ētikas padomes pārstāvji, kuri darbojas ar balsstiesībām, kā arī Latvijas Žurnālistu asociācijas un LR arodbiedrības pārstāvji ar novērotāju un padomdevēju tiesībām.

Konkursā kopumā tika saņemti 29 pieteikumi. Konkurss tika organizēts trijās kārtās, vērtējot kandidātu zināšanas un pieredzi par plašsaziņas līdzekļu nozari un kapitālsabiedrību korporatīvo pārvaldību.