Konkurss uz ombuda amata vietu.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) ir izsludinājusi atklātu konkursu uz sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda amatu, aicinot savu dalību pieteikt pieredzējušus mediju nozares profesionāļus un ekspertus līdz 2024. gada 10. jūnijam.

Sabiedrisko mediju ombuds pārrauga sabiedrisko mediju sniegto pakalpojumu atbilstību sabiedrisko mediju darbības pamatprincipiem, sabiedrisko mediju ētikas kodeksiem un redakcionālajām vadlīnijām un pēc savas iniciatīvas vai uz personu iesniegumu pamata sniedz atzinumus par sabiedrisko mediju programmu un pakalpojumu atbilstību minētajiem principiem un dokumentiem.

“Vērtējot sabiedrisko mediju sniegumu, ombuds lielā mērā nosaka kvalitātes kritērijus visai Latvijas mediju nozarei. Aicinām pieteikties konkursā gan pieredzējušus žurnālistus, gan akadēmiskajā darbā strādājošus mediju ekspertus, kuri ir gatavi pielietot savas zināšanas un autoritāti šajā sabiedriski nozīmīgajā amatā,” saka SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis.

Atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumam  SEPLP veic ombuda izvēli atklātā konkursā un ievēlēšanu amatā uz pieciem gadiem, kandidatūras iepriekš saskaņojot ar sabiedrisko mediju ētikas padomēm. Par sabiedrisko mediju ombudu var ievēlēt personu, kurai ir nevainojama reputācija, augstākā izglītība un vismaz piecus gadus ilga profesionālā pieredze masu informācijas līdzekļu jomā vai vismaz piecus gadus ilga akadēmiskā darba pieredze atbilstošā nozarē.

Ombuda amata konkursam aicināti pieteikties kandidāti, kuri izprot sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu misiju, mērķus un uzdevumus, kā arī spēj veicināt to neatkarību, kvalitatīvu darbību un atbildīgumu sabiedrības priekšā.

Ombuda pienākumos ir arī veicināt sabiedrības medijpratību un uzturēt personisku saikni ar sabiedrību, kā arī pēc sabiedrisko mediju lūguma sniegt konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar to ētikas kodeksiem un redakcionālajām vadlīnijām. Ombuds ziņojumu par savu darbu ne retāk kā reizi gadā publicē SEPLP un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu interneta vietnēs.

Sabiedrisko mediju ombuda amata pretendentus konkursa komisija vērtēs trīs kārtās. Pēdējā kārtā ombuda amata kandidatūra tiks saskaņota ar sabiedrisko mediju ētikas padomēm, kā to paredz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums.

Konkursa komisijas sastāvā darbosies SEPLP locekļi Jānis Siksnis, Sanita Upleja-Jegermane un Jānis Eglītis, kā arī ar novērotāja un padomdevēja tiesībām Skaidrīte Lasmane, kuru deleģējusi Latvijas Mediju ētikas padome. Par konkursa komisijas nominētā kandidāta ievēlēšanu amatā lēmumu pieņems SEPLP.

Pretendenti sabiedrisko mediju ombuda amata konkursam aicināti pieteikties līdz 2024. gada 10. jūnijam, sūtot pieteikumus uz e-pastu: konkursi@seplp.lv vai nogādājot SEPLP klātienē, adresē: Rīgā, Meistaru ielā 10 - 502, LV-1050, slēgtā aploksnē, uz tās norādot “Pieteikums uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsludināto konkursu uz sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda amatu”.

Atrašanās vieta:
Rīga
Publicēšanas datums: 13.05.2024.
Pieteikties līdz