! SEPLP ir gandarīta, ka kolēģe Sanita Upleja-Jegermane ir pieņēmusi lēmumu turpināt darbu Padomē. 14. martā saņemts iesniegums, ar kuru viņa atsauc savu 2024. gada 5. marta iesniegumu par atkāpšanos no amata. Kopā tiks turpināts iesāktais darbs pie sabiedrisko mediju satura kvalitātes stiprināšanas, kā arī piedāvāts plāns krievu valodas lietojuma ierobežošanai sabiedriskā pasūtījuma uzdevumu izpildē.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) izsaka pateicību par darbu padomes loceklei Sanitai Uplejai-Jegermanei, kura otrdien iesniedza paziņojumu par amata atstāšanu pēc pašas vēlēšanās. Pagaidām S. Upleja-Jegermane turpina pildīt savus pienākumus, līdz brīdim, kad Saeima lems par viņas atbrīvošanu no amata. Saskaņā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu padome 14 dienu laikā par S. Uplejas-Jegermanes paziņojumu rakstiski informēs Saeimu. Līdz jauna padomes locekļa iecelšanai SEPLP turpinās darbu divu locekļu sastāvā.

SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis: “Vēlos pateikt paldies Sanitai Uplejai-Jegermanei par milzīgo ieguldījumu padomes darbā un sasniegtajos rezultātos. Kopā esam panākuši vēsturiskus lēmumus gan par vienota Latvijas Sabiedriskā medija izveidošanu, gan būtisku finansējuma pieaugumu medija darbībai tuvāko gadu laikā. Izsaku nožēlu, ka Sanita nolēmusi atstāt padomi šogad, kad jāpaveic sagatavošanās darbi pirms vienotā sabiedriskā medija darbības sākuma nākamā gada janvārī. Bet nešaubos, ka darbi tiks paveikti, saskaņā ar grafiku, par ko ir informēti gan Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas darbinieki, gan mediju politikas veidošanā iesaistītās amatpersonas.”

SEPLP loceklis Jānis Eglītis: “Sanitas Uplejas-Jegermanes ieguldījums SEPLP izveidē un vēsturisku lēmumu pieņemšanā ir augsti vērtējams, līdz ar to izsaku pateicību par ieguldīto darbu, kas vienmēr tika paveikts ar lielu rūpību. Padomes uzdevums ir pie sasniegtā neapstāties un turpināt sabiedrisko mediju stiprināšanu, īpašu uzmanību pievēršot satura kvalitātes stiprināšanas jautājumiem, vienlaikus neiejaucoties redakcionālos lēmumos.”

SEPLP atgādina, ka attiecībā uz S.Uplejas-Jegermanes paziņojumā minēto ziņu portāla LSM.LV publicēto “Cūku komiksu” padome ir lūgusi sabiedrisko mediju ombuda vērtējumu, kā arī lūgusi Latvijas Televīzijas valdes paskaidrojumu par veiktajiem un vēl plānotajiem pasākumiem, lai sabiedriskā medija saturs tiktu veidots atbilstoši augstākajiem profesionālajiem un ētikas standartiem.

Jautājumā par sabiedriskā medija saturu krievu valodā, SEPLP uzskata, ka nākotnē būtu jāatsakās no īpašām šāda satura sabiedrisko mediju programmām, bet satura īpatsvara samazinājumam ir jānotiek pakāpeniski, atbilstoši mediju lietošanas paradumu izmaiņām un dezinformācijas ietekmei attiecīgajā mērķauditorijā.