VSIA “Latvijas Televīzija” (turpmāk – LTV) dalībnieku sapulcē 13. novembrī pieņemts lēmums apstiprināt LTV statūtus jaunā redakcijā, nosakot, ka LTV valdes sastāvā ir viens valdes loceklis.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome), kā LTV kapitāla daļu turētāja un dalībnieku sapulces funkciju īstenotāja, šādu lēmumu pieņēmusi, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību, pamatojoties uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma (turpmāk – SEPLL) 4. panta ceturto daļu, 17. panta pirmās daļas 1., 5. punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, 2015.gada 4.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.454 “Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”, ņemot vērā, ka valdes loceklis programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos Kaspars Odiņš ir atkāpies no LTV valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas no 2023. gada 22. oktobra, bet valdes locekle finanšu pārvaldības jautājumos Elīza Bērziņa ir atkāpusies no LTV valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas no 2023. gada 14. novembra.

“Šobrīd, kā vienīgais LTV valdes loceklis, uzņēmumu turpinās vadīt valdes priekšsēdētājs Ivars Priede, kuram ir uzdots veikt izmaiņas LTV iekšējā darba organizācijā, lai uzņēmuma darbība netiktu būtiski ietekmēta. Vienlaikus Padome turpina izvērtēt iespējas iecelt LTV valdē vienu vai divus pagaidu valdes locekļus, ņemot vērā, ka 2024. gadā vadības komandai gaidāms aktīvs darbs saistībā ar vienota sabiedriskā medija izveidošanu,” norāda Padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis.

Atbilstoši Padomes pieņemtajai koncepcijai, vienotam sabiedriskā medija uzņēmumam darbs būtu jāsāk 2025. gada janvārī, kā to paredz Padomes rosinātie un Saeimas pirmajā lasījumā apstiprinātie SEPLL grozījumi. Līdz ar to Padome uzskata, ka šobrīd nebūtu lietderīgi organizēt jaunu konkursu uz LTV valdes locekļu amatiem.