Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) 21.jūlija sēdē apstiprināja VSIA “Latvijas Radio” (LR) un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) Rīcības un ētikas kodeksus, kas nosaka sabiedrisko mediju darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus.

“Kodeksi apraksta, kā jāstrādā LR un LTV žurnālistiem, vadībai, tehniskajiem speciālistiem un citiem darbiniekiem, lai abi sabiedriskie mediji spētu pildīt savu misiju kalpot Latvijas sabiedrības interesēm; lai tie būtu neatkarīgi un uzticami. Šo dokumentu uzdevums ir uzturēt visaugstākos žurnālistikas standartus, atbilstoši LR un LTV izstrādātajām redakcionālajām vadlīnijām, kas tiek publicētas vienlaikus ar Rīcības un ētikas kodeksiem,” norāda SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis.

LR un LTV Rīcības un ētikas kodeksi paredz, ka sabiedrisko mediju darbinieku pienākums ir ievērot tādas vērtības kā atbildība, izcilība un neatkarība, lai vispusīgi informētu sabiedrību, veicinātu viedokļu daudzveidību un pārstāvētu dažādas sabiedrības grupas. Kodeksi nosaka principus, kas jāievēro, lai žurnālisti nenonāktu interešu konflikta situācijās attiecībās ar politiķiem vai komerciālo jomu pārstāvjiem. Ārējā komunikācijā un sociālajos medijos darbinieki nedrīkst izplatīt tādu informāciju, kas varētu kaitēt sabiedrisko mediju reputācijai vai mazināt LR un LTV uzticamību.

Atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu to pārvaldības likumam SEPLP apstiprinātie kodeksi publiskoti padomes tīmekļvietnē, kā arī tie atrodami LR un LTV mājaslapās pēc norādītajām saitēm:

LTV: https://ltv.lsm.lv/lv/satura-veidosana

LR: https://latvijasradio.lsm.lv/lv/par-mums/ricibas-kodekss/