Iegūstot prestižu pētniecības grantu, kas dod iespēju daudzus mēnešu strādāt pie nozīmīga pētījuma projekta ārpus Latvijas, sabiedrisko mediju tiesībsardze un RSU profesore Anda Rožukalne pieņēmusi lēmumu turpināt pildīt ombudes darba pienākumus līdz 2024. gada jūlijam.

"Pēc vairāku mēnešu ilgām pārdomām un konsultācijām esmu izdarījusi izvēli starp divām unikālām iespējām - sabiedrisko mediju ombuda darba turpināšanu un iespēju gadu strādāt pie man ļoti nozīmīga pētījuma projekta ārpus Latvijas, ASV. Esmu pateicīga un gandarīta par man doto iespēju būt pirmajai sabiedrisko mediju tiesībsardzei, iedibinot un pakāpeniski izveidojot sabiedrisko mediju pašregulācijas praksi,” saka A. Rožukalne. 

“Sabiedrību iesaistošas, kritiskas un paškritiskas sarunas, sarežģīti lēmumi par mūsdienu mediju un žurnālistikas ētiku nebūtu bijuši iespējami bez daudzu LR, LTV, LSM kolēģu līdzdalības un uzticēšanās. Tā palīdzēja veidot konstruktīvu diskusiju par profesionālās ētikas dilemmām mainīgā, nedrošības pilnā vidē un arī gadījumos, kad ombuda un sabiedrisko mediju skatījums par ētikas lēmumiem bija atšķirīgs. Kopā radītas pirmās redakcionālās vadlīnijas, pārbaudīta to pielietojamība, pastāvīgi uzlabojot  sabiedrisko mediju satura kvalitāti. Mans darbs redzams vairāk nekā pussimts atzinumos, daudzās vieslekcijās, izglītojošās publikācijās, pētījumos, konferencēs, diskusijās. Iedibinātas un pasniegtas pirmās sabiedrisko mediju profesionālās ētikas izcilības balvas.

Ombuda darbs devis neatsveramu pieredzi klātienē visā Latvijā tikties ar vairākiem simtiem Latvijas cilvēku, diskutējot par viņu mediju lietojuma pieredzēm, ļoti nozīmīgas ir regulāras sarunas, kā arī ikdienas sarakste ar mediju auditorijas pārstāvjiem.

Pateicoties SEPLP atbalstam un profesionālajai pieejai, esmu varējusi lēmumus balstīt pētījumu rezultātos un augsta līmeņa ekspertīzē, uzlabojot profesionālās vides un auditorijas zināšanas par sabiedrisko mediju darba kvalitāti un profesionālo ētiku.

Esmu ļoti pateicīga visiem iesniedzējiem un viedokļu izteicējiem, kuru skatījums uz sabiedrisko mediju darba iespējām un riskiem lika rūpīgi vērtēt sabiedrisko mediju darbu. 

Vairāk nekā divu gadu laikā izdevies piepildīt sākotnējo mērķi – sniegt ieguldījumu demokrātijas attīstībā, izveidojot caurskatāmu, atbildīgu un profesionālu sabiedrisko mediju pašregulācijas sistēmu.

Esmu pateicīga SEPLP par sapratni, akceptējot manu lēmumu. Ļoti augstu vērtēju SEPLP biroja kolēģu profesionālismu un sadarbību, kas veido vienu no manu darba gaitu labākajām pieredzēm.

Nākamajam ombuda amata pretendentam novēlu taisnīgumu, drosmi un izturību, kas nepieciešama pildot daudzveidīgos pienākumus un aizstāvot likumā noteikto sabiedrisko mediju ombuda neatkarību,” saka A. Rožukalne. 

Līdz pienākumu izpildes beigām sabiedrisko mediju tiesībsardze plāno turpināt savu pienākumu izpildi, kas, līdzās atzinumu par profesionālo ētiku sagatavošanai, ietver gan sabiedrisko mediju sabiedriskā pasūtījuma kvalitātes izvērtēšanu, gan mērķauditoriju pētījuma organizēšanu, dalību ombuda diskusijā sarunu festivālā "Lampa" un citos pasākumos. 

Ar sabiedrisko mediju ombudes atzinumiem var iepazīties šeit: https://www.seplp.lv/lv/atzinumi; ziņojumi par darbu lasāmi šeit: https://www.seplp.lv/lv/media/876/download?attachment un šeit: https://www.seplp.lv/lv/media/1965/download?attachment