Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – Padome) atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma (turpmāk – SEPLPL) 17. pantā noteiktajam viena no funkcijām ir uzraudzīt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, kontrolējot tās atbilstību SEPLPL noteiktajiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatprincipiem, tajā skaitā SEPLPL 3. pantā paredzētajam, ka sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi savas programmas un pakalpojumus veido atbilstoši augstām ētikas un kvalitātes prasībām, nodrošinot žurnālistikas izcilību un ievērojot visaugstākos starptautiskos profesijas un kvalitātes standartus.

Padome ir konstatējusi, ka 5. janvārī sadūmojuma VSIA “Latvijas Radio” (turpmāk – Latvijas Radio) ēkā Doma laukumā 8 dēļ vairākas stundas netika nodrošināti Latvijas Radio ētera raidījumi.

Padome 5. un 8. janvārī ir uzklausījusi valdi un uzdevusi Latvijas Radio valdei sniegt rakstisku skaidrojumu par notikušo situāciju, atbildīgo amatpersonu rīcību atbilstoši darbības nepārtrauktības plānam nodrošināšanai valsts apdraudējuma gadījumā un tādu incidentu gadījumos, kad nav iestājies valsts apdraudējums, un sekojošām darbībām, lai turpmāk novērstu šādas situācijas.

Padome uzsver, ka atbilstoši valsts normatīvo aktu regulējumam Latvijas Radio ir valdes apstiprināts darbības nepārtrauktības plāns darbības nodrošināšanai valsts apdraudējuma gadījumā. Plāna saturs ir informācija ar ierobežotu pieejamību. 

Iepazīstoties ar situāciju, padome sākotnēji secina, ka sadūmojums Latvijas Radio nebija valsts apdraudējuma situācija, bet radio infrastruktūras un darbības apdraudējums ugunsbīstamības dēļ, kad primāri ir nepieciešams rūpēties par darbinieku un radio apmeklētāju drošību, un tas arī ticis darīts. Tāpēc rīcību lēmumu pieņemšanā noteica Latvijas Radio ugunsdrošības instrukcija Nr.2 “Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā”.

Tāpat visu incidenta laiku tika nodrošināta signāla nodošana un apraide, tādējādi ēterā nebija pilnīgs klusums un apraides pārtraukums. Informācija par notikušo tika izplatīta sociālajos medijos un citos plašsaziņas līdzekļos.

Tomēr šādā situācijā radio rīcība nebija pietiekami pārdomāta un operatīva, nodrošinot ēterā paziņojumus par notikušo, norāda Padome.    

Padome vienojusies ar Latvijas Radio atkārtoti pārskatīt iekšējo normatīvo regulējumu, veikt risku novērtējumu, pārskatīt krīzes vadības procedūras un papildināt rīcības algoritmus sabiedrības informēšanai arī lokālas nozīmes incidentu gadījumā. Tāpat nepieciešams atkārtoti veikt darbinieku apmācības, organizēt praktiskas mācības, tajā skaitā ar krīzes komunikācijas plāna iedarbināšanu un sabiedrības informēšanu lineāri caur tam paredzēto programmatūru.