Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) priekšsēdētāju uz nākamo termiņu līdz 2024. gada 3. augustam ievēlēts padomes līdzšinējais vadītājs Jānis Siksnis.

Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) priekšsēdētāju uz nākamo termiņu līdz 2024. gada 3. augustam ievēlēts padomes līdzšinējais vadītājs Jānis Siksnis. Šāds lēmums pieņemts SEPLP sēdē, pamatojoties uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu, kas noteic, ka SEPLP no padomes locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju uz vienu gadu.

“Aizvadītais darba posms ir bijis ļoti intensīvs, strādājot pie sabiedrisko mediju stratēģiskās attīstības galvenajām prioritātēm – jauna finansēšanas modeļa ieviešanas un vienota sabiedrisko mediju uzņēmuma izveidošanas. Gan darba grupās, gan publiskās diskusijās par šiem jautājumiem ir ticis iesaistīts ļoti plašs valsts institūciju, politiķu un ekspertu loks, skaidrojot sabiedrisko mediju īpašo nozīmi un darbības principus. Līdz ar to padome sagaida, ka šoruden beidzot tiks pieņemti lēmumi par sabiedrisko mediju nodrošinājuma būtisku uzlabojumu, kas izbeigs ilgus gadus valdījušo neskaidrību šajā jomā,” uzsver Jānis Siksnis. 

“Ir saņemts vienbalsīgs Saeimas atbildīgās Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas konceptuāls atbalsts sabiedrisko mediju reformas tālākai virzībai, tostarp finansēšanas modeļa principu maiņai. Ja politiskais lēmums tiks realizēts konkrētos likuma grozījumos, nodrošinot prognozējamu un sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem atbilstošu finansējuma pieaugumu vidēja termiņa valsts budžetā, tiks sperts plats solis sabiedrisko mediju un visas Latvijas informatīvās telpas stiprināšanas virzienā,” piebilst Padomes loceklis Jānis Eglītis.

SEPLP pirmo sastāvu Saeima ievēlēja 2021.gada 4.augustā, amatā apstiprinot padomes locekļus Jāni Siksni, Sanitu Upleju-Jegermani un Jāni Eglīti. SEPLP ir neatkarīga, pilntiesīga institūcija, kas īsteno sabiedrisko mediju kapitāldaļu turētāja un augstākās lēmējinstitūcijas funkcijas, garantē sabiedrisko mediju redakcionālo neatkarību, izstrādā un apstiprina sabiedrisko pasūtījumu, uzrauga LR un LTV finanšu līdzekļu izlietojumu.