Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) priekšsēdētāju uz nākamo termiņu līdz 2023.gada 3.augustam ievēlēts padomes līdzšinējais vadītājs Jānis Siksnis. Šāds lēmums pieņemts SEPLP sēdē, pamatojoties uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu, kas noteic, ka SEPLP no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju uz vienu gadu.

“Jūtos pagodināts par kolēģu uzticību, turpinot nākamo padomes darba posmu. SEPLP ir izpildījis galvenos pirmā gada uzdevumus - izveidot jauno institūciju, tai skaitā ievēlot pirmo sabiedrisko mediju ombudu; pārņemt un turpināt pilnveidot Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas pārvaldības mehānismu un nospraust konceptuālus nākotnes mērķus. Ir radīts stabils atspēriena punkts, no kura tiekties uz jauniem sasniegumiem Latvijas sabiedrisko mediju attīstībā,” uzsver Jānis Siksnis.

Intensīvs SEPLP darbs sadarbībā ar LR un LTV aizvadītajā gadā ieguldīts, izstrādājot un februāra sākumā iesniedzot Saeimā koncepcijas par sabiedrisko mediju apvienošanu un to finansēšanas modeļa maiņu.

“Ceram, ka koncepcijas pēc iespējas ātrāk saņems politisko atbalstu, jo ir ārkārtīgi svarīgi īstenot tajās aprakstītos pasākumus, lai nodrošinātu tālāku sabiedrisko mediju satura attīstību un uzrunātu šobrīd nepietiekami sasniegtās auditorijas daļas, mazinātu tehnoloģisko atpalicību un savestu kārtībā LR un LTV infrastruktūru. No abu koncepciju ieviešanas dzīvē ir atkarīga gan sabiedrisko mediju, gan visas Latvijas informatīvās vides nākotne,” saka SEPLP loceklis Jānis Eglītis.

“Sākot darbu jaunajai padomei un īstenojot Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu, mums tika uzticēti savā ziņā vēsturiski lēmumi – konkursā izvēlēties un amatā apstiprināt pirmo sabiedrisko mediju ombudu un amatos apstiprināt mediju valžu izvirzītos galvenos redaktorus. Ombuda un galveno redaktoru darbība ir liels solis uz priekšu sabiedrisko mediju redakcionālās atbildības un profesionālās darba kvalitātes vairošanā, kas ilgtermiņā neapšaubāmi stiprinās sabiedriskos medijus un uzticamību tiem. Ir gandarījums, ka esam piedalījušais šajā procesā,” norāda SEPLP locekle Sanita Upleja-Jegermane.

SEPLP pirmo sastāvu Saeima ievēlēja 2021.gada 4.augustā, amatā apstiprinot padomes locekļus Jāni Siksni, Sanitu Upleju-Jegermani un Jāni Eglīti. SEPLP ir neatkarīga, pilntiesīga institūcija, kas īsteno sabiedrisko mediju kapitāldaļu turētāja un augstākās lēmējinstitūcijas funkcijas, garantē sabiedrisko mediju redakcionālo neatkarību, izstrādā un apstiprina sabiedrisko pasūtījumu, uzrauga LR un LTV finanšu līdzekļu izlietojumu.