Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (Padome) ceturtdien, 8. decembrī, ir pieprasījusi VSIA “Latvijas Televīzija”  (Latvijas Televīzija) valdei un VSIA “Latvijas Radio” (Latvijas Radio) valdei sniegt paskaidrojumu par nepārbaudītas informācijas izplatīšanu par personas nāvi sabiedrisko mediju portālā “LSM.lv” un sociālo mediju profilā.

Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio valdēm uzdots arī sniegt skaidrojumu par veiktajām un plānotajām darbībām mediju iekšējās kvalitātes vadības nodrošināšanas procesos, lai novērstu līdzīgas situācijas nākotnē.

Vienlaikus Padome novērtē Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio operatīvo rīcību, atzīstot nekvalitatīvo darbu un operatīvi atsaucot izplatīto informāciju.

Atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma (SEPLPL) 17. pantā noteiktajam viena no Padomes funkcijām ir uzraudzīt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, kontrolējot tās atbilstību SEPLPL noteiktajiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatprincipiem, tajā skaitā SEPLPL 3. pantā paredzētajam, ka sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi savas programmas un pakalpojumus veido atbilstoši augstām ētikas un kvalitātes prasībām, nodrošinot žurnālistikas izcilību un ievērojot visaugstākos starptautiskos profesijas un kvalitātes standartus.