Ir noslēgusies otrā kārta Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) organizētajos konkursos uz VSIA “Latvijas Radio” (LR) un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) valdes locekļu amatiem. Konkursu nominācijas komisijas ir nolēmušas uz konkursu trešo kārtu izvirzīt 9 kandidātus.

Trešajā kārtā divi kandidāti pretendē uz LR valdes priekšsēdētāja amatu, divi uz valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos amatu un trīs uz valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu. Konkursā uz vakanto LTV valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu trešajai kārtai izvirzīti divi kandidāti. Divi pretendenti kandidē uz divām vakancēm – LR un LTV valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatiem.

Otrajā kārtā pretendenti konkursu komisijām skaidroja savu motivāciju ieņemt konkrēto amatu, atbildēja uz komisiju jautājumiem un izklāstīja savu stratēģisko redzējumu. Konkursa trešajā kārtā labāko pretendentu kompetences padziļināti vērtēs personāla atlases kompānija. Gala lēmums par labāko kandidātu virzīšanu apstiprināšanai LR un LTV valdes amatos konkursu komisijām jāpieņem līdz 30. septembrim.

Pavisam konkursā bija pieteikušies 33 pretendenti.

Abu konkursu komisijās ietilpst trīs SEPLP locekļi, Pārresoru koordinācijas centra, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta, Baltijas mediju izcilības centra un Latvijas Mediju ētikas padomes pārstāvji, kuri darbojas ar balsstiesībām. Latvijas Žurnālistu asociācijas, kā arī LR un LTV arodbiedrības pārstāvji konkursos piedalās ar novērotāju un padomdevēju tiesībām.